Ulike strategier

Som kommunikasjonsbyrå er vi avhengig av å forstå dine strategier, men vi må også kunne utfordre dem. Er de utydelige, hjelper vi deg med å gjøre de tydelige. Har du ingen, så hjelper vi deg med å utarbeide dem.

Allegro har utviklet merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Hvaltorvet kjøpesenter.
I samarbeid med Hvaltorvet har vi utviklet merkevare- og kommunikasjonsstrategi. Foto: Hvaltorvet/Marte Haraldsen

Gode tanker og en tydelig strategi bør være fundamentet for et hvert kommunikasjonsprosjekt. Strategi handler kort og godt om fremtid, langsiktige valg og overordnede prioriteringer. For å implementere en strategi må du faktisk ha en strategi og denne bør være god. Videre bør du sørge for at den blir forstått. Hvor godt strategien er formulert, har stor betydning for både  hvordan og hvorvidt den lar seg implementere. Strategien må virke fornuftig og gi mening. For man kan ikke iverksette noe man ikke forstår. 

Allegro har erfaring og metodikker for utvikling av ulike strategier som blant annet: 


I arbeidet med nye strategier er involvering viktig. Vi i Allegro har lang erfaring med å fasilitere workshops med ledelse, styret og nøkkelmedarbeidere. 

Ved implementering av en ny, eller endret, strategi vil som regel hele bedriften bli involvert og berørt. Da må den enkelte forstå hvorfor strategien er nødvendig, og hva den i praksis betyr for den enkelte. 


Ta kontakt med strategisk rådgiver Pia Gundersen eller noen av våre andre spesialister for en nærmere prat rundt ditt firmas strategi, nå og fremover.