Kommunikasjonsstrategi – hva skal vi si, til hvem og hvordan?

Kommunikasjonsstrategien tar for seg både kortsiktige og langsiktige mål. Den skal, i bunn og grunn, fortelle oss hva vi skal si, til hvem og hvordan.

strategi
Kommunikasjonsstrategien til DekkPartner resulterte i et kommunikasjonskonsept som har levd i mange år – og som fremdeles er like relevant for kjeden.

Arbeidet med en god kommunikasjonsstrategi tar utgangspunkt i merkevareplattformen og merkets kjerneidé. Denne strategien er konkret, målrettet og fungerer som en kreativ brief for utvikling av et kommunikasjonskonsept – med stor stopp-effekt.

Anbefalt innhold i kommunikasjonsstrategien:

  1. Utfordring – hva er merkets viktigste kommunikasjonsutfordringer? 
  2. Målsetning – hva vil vi oppnå med kommunikasjonen? 
  3. Oppgave – hvilke oppgaver skal kommunikasjonen løse i et konkurransestrategisk perspektiv? 
  4. Målgruppen – konseptuelle beskrivelser og kjernemotivasjon i prioriterte segmenter 
  5. Kjernebudskap – hvilken historie skal vi formidle? 
  6. Merkets bevis – hva gjør budskapet troverdig? 
  7. Stil og tone – med hvilken stil og tone skal vi kommunisere? 
  8. Pay off – selgende idé 

Kontakt oss , gjerne i dag, for en samtale rundt kommunikasjonsstrategi.