Konseptutvikling

I Allegros kreative prosesser står konseptutvikling sentralt. Alle gode ideer er et resultat av kunnskap og kreativitet. En god idé bygger på en fast, helhetlig tanke og har et tydelig fotfeste i en strategi med bestemte mål.

Et konsept er en overordnet idé som tas ut på alle kommunikasjonsflater i en gitt periode.

Noen ganger er målet å utvikle et nytt produkt, mens andre ganger er det en ny tjeneste eller et forretningskonsept. Allegro har flere titalls dyktige spesialister i et solid og godt fagmiljø. Styrken vår ligger i evnen til å skape unike løsninger i det faglige skjæringspunktet der kommunikasjon møter design og teknologi.

Slik jobber vi med konseptutvikling: 

Innsikt og inspirasjon
Vi tar alltid utgangspunkt i kundens utfordring elle problemstilling. Vi bruker tid på innsikt og på å forstå problemstillingen. Vi lager en intern designbrief som også tar utgangspunkt virksomhetens mål, målgrupper etc. Videre bruker vi mye tid på inspirasjon og research. Vi bruker kilder som for eksempel Pinterest eller trendrapporter fra PEJ-gruppen i Danmark. Vi kan også finne inspirasjon i kunst, litteratur eller designhistorie.

Gjennom workshops, brainstorming og prototyping testes ulike retninger. Videre visualiseres og verbaliseres de ulike retningene ved bruk av storyboard, bilder eller visuelle skisser. Valg av retning sees i sammenheng med prosjektets mål. Vi vurderer om ideen er forenelig med overordnet mål og strategi for virksomheten. Et konsept er en overordnet idé som tas ut på alle kommunikasjonsflater i en gitt periode:

Ønsker du å vite mer om hvordan vi i Allegro jobber kreativt med konseptutvikling? Kontakt strategisk rådgiver Pia Gundersen eller en av våre andre rådgivere for en uforpliktende samtale.