Miljøpolicy

Allegro tilstreber å sikre at firmaets produkter, tjenester og produksjon skal bidra til en bærekraftig utvikling. Produktdesign og produksjonsprosesser skal ha som mål å redusere negative miljøpåvirkninger. Ressurs- og energiforbruk, avfall og forurensning skal regelmessig gjennomgås for forbedring.

Allegro har som mål å være et grønt kommunikasjonsbyrå. Selskapet skal ta samfunnsansvar og bidra til positiv miljøutvikling i tråd med universelle normer og verdier. Vi har tro på at bedrifter er en del av løsningen for dagens miljøutfordringer, og ønsker å ta vår del av ansvaret gjennom systemer, holdningsskapende arbeid og ansvarlig drift. Allegro utfører sitt daglig virke i kontormiljø, og benytter ikke materiell eller kontorrekvisita med stor miljøbelastning. Vi har gode rutiner for miljøfokus:

Avfallshåndtering

  • Sortering av papir: Alle ansatte har en egen eske for papiravfall ved sin arbeidsplass, og vi har en egen papirdunk ved printer. Papiravfall tømmes i egen søppeldunk/container jevnlig.
  • Matavfall: Alt matavfall sorteres i matavfallsposer, som tømmes daglig.
  • EE-avfall: Datautstyr som er ødelagt eller gått ut på dato, leveres tilbake til forhandler, returbedrift eller til godkjente mottaksstasjoner.
  • Annet: Glass, lyspærer og batterier sorteres og leveres på godkjente stasjoner.

Innkjøp og materialforbruk

Ved innkjøp av papir til både printer, kjøkken og toalett, påsees det at papiret er av miljøvennlig art. Brukte tonerkassetter kildesorteres til egen stasjon.

Allegro gjennomfører og kvalitets-sikrer ofte innkjøp av trykksaker på vegne av våre kunder. Allegro har satt som krav at alle samarbeidspartnere på trykksaker minst skal være miljøsertifiserte av Svanen.

Vi har også et leverandørnett som leverer spesielt miljøvennlige profilartikler, som t-skjorter, bekledning, etc.

Energiforbruk

Allegros energiforbruk omhandler stort sette oppvarming av lokaler i tillegg til ventilasjonsanlegg og generell bruk av maskinvare, renhold og god kjøkkenhygiene.

Transport

Allegro benytter, der det er hensiktsmessig, lokale leverandører for å minimere transport ved leveranse av varer. Vi anbefaler også digital oversendelse av dokumenter i tilfeller der det er et godt alternativ til fysisk transport. Når ansatte skal i møter eller på tjenestereise med bil, tilser vi at biler fylles opp for å minimere antall kjøretøy.

Det er høyt miljøfokus blant de ansatte. 50 % av staben har el-bil, og sykkel og tog benyttes flittig til/fra jobb. Dette er høyt verdsatt, dog ikke et krav fra Allegro. Selskapet har ingen firmabiler.

Miljørådgivning

Allegro er opptatte av å bidra så godt som mulig til å være miljøvennlige og velge miljøvennlige løsninger. I samarbeidet med avtalepartnerne har vi fokus på miljøhensyn på vegne av oppdragsgiver. Dette kan handle om alt fra rådgivning om bruk av digitale vs. trykte medier, valg av materialer, leverandører, transporthensyn, med mer. Et eksempel kan være bruk av e-magasin på årsrapporter eller andre trykksaker.

En del av miljøsertifiserte Torp-IT

Allegro leier lokaler av Torp-IT som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Torp-IT er sertifisert etter følgende kriterier:

  • Systemindikatorer
  • Energi
  • Innkjøp
  • Klimaregnskap
  • Avfall og ombruk
  • Vannforbruk

Det er også utarbeidet en handlingsplan med tiltak som også gjelder for Allegro. Miljøresultatet for 2020 og målene kan leses i sin helhet her.

Bærekraft

Allegro sin bedriftsfilosofi handler om å ta vare på og utvikle mennesker og våre omgivelser. To av våre kjerneverdier; empati og engasjement, underbygger dette «mindsettet». Selv om Allegro er en betydelig aktør i vår bransje, kan vi ikke anses som kapitalsterke sammenlignet med mange andre næringer. Vi tror allikevel at vi kan gjøre en forskjell gjennom holdninger, handlinger, kompetanse og meningsfulle bidrag. Like viktig er det at vi har fokus på å levere bærekraftige løsninger til våre kunder. Gjennom god rådgivning og riktig bruk av teknologi og kommunikasjon, kan vi bidra til at våre kunder tar valg og som betyr mye for miljø og samfunn. I dette perspektiv kan vi faktisk utgjøre en stor forskjell!

Noen medarbeidere har også fulgt kurset Masterclass i bærekraftens tid.

Innspill og tilbakemeldinger

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres vil vi gjerne høre fra deg.

Bruk gjerne chat-en her på siden, send oss en e-post eller gå til kontaktskjemaet.