Personvern

Denne erklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles hos Allegro kommunikasjon as.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Behandling av personopplysninger for å utføre oppdrag på vegne av kunde
Det er nødvendig å behandle personopplysninger for å utføre kundeoppdrag og Allegro behandler opplysninger om alle kontaktpersoner som er involvert. Disse personopplysningene kan være navn, stilling/tittel, adresser, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger som knytter seg til oppdraget. Allegro vil også kunne behandle personopplysninger som en del av det tekstlige innholdet i oppdraget. Allegros behandling av personopplysninger har grunnlag i den konkrete oppdragsavtalen med kunden.

Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål
Formålet med behandlingen er å nå ut til eksisterende, potensielle og tidligere kunder/samarbeidspartnere for å markedsføre Allegros tjenester.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke. For eksisterende kunder har behandlingen grunnlag i markedsføringslovens §15 hvor det er gjort unntak for forhåndssamtykke til elektronisk markedsføring for «eksisterende kundeforhold». Allegro har rutiner og dokumenterte tiltak som sørger for at databasen som brukes til elektronisk markedsføring har grunnlag i enten samtykke eller eksisterende kundeforhold.

Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører
Allegro behandler personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører med formål om tjenestelevering og -utveksling og består av navn, stilling/tittel, adresser, telefonnummer, e-postadresser og fakturainformasjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er kontrakten Allegro har med de enkelte samarbeidspartnere og leverandører.

Behandling av personopplysninger i rekrutteringsprosesser
I rekrutteringsprosesser behandles personopplysninger som er relevante for jobbsøkere, herunder navn, kontaktinformasjon, studiested, karakterer, referanser, personlige egenskaper mv. Formålet er å behandle personopplysninger for å vurdere aktuelle kandidater. Allegro bruker eksterne HR-byråer i rekrutteringsprosesser. Det rettslige grunnlaget er enten samtykke, eller å gjennomføre prosess på den registrertes anmodning før en eventuell kontrakt inngås.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Allegro bruker informasjonskapsler på sine nettsider (allegro.no). Formålet er å øke brukeropplevelsen og analysere brukeradferd. Vi samler ikke inn eller lagrer identifiserbare personopplysninger uten å be om samtykke.

Sikkerhet

Allegro har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer konfidensialitet.

Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Allegro benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. I disse tilfellene er opplysningene sikret gjennom databehandleravtaler slik at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen (GDPR) og at personopplysningene ikke brukes til annet formål.

Allegro deler ikke personopplysninger til tredjeparter med mindre utlevering kreves gjennom rettslige forpliktelser.

Den registrertes rettigheter

Ved å henvende seg til Allegro har den registrerte rett til å kreve innsyn i, korrigering eller sletting av personopplysninger som gjelder den registrerte.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har den registrerte til en hver tid rett til å trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte Allegro.

Oppbevaringstid

Allegro vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen.

Personopplysninger knyttet til kundeoppdrag lagres i inntil 10 år etter avsluttet kundeforhold/oppdrag, dersom ikke annet er avtalt.

Personopplysninger for markedsføringsformål lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold. Når personopplysninger er gitt ved samtykke, lagres de til samtykket trekkes tilbake.

Personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold.

Personopplysninger avgitt i rekrutteringsprosesser lagres inntil søknadsprosessen er avsluttet. For lagring ut over rekrutteringsprosessen innhentes samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, og Allegro vil da slette opplysningene.

Allegro vil ikke lagre personopplysninger ut over dette, med mindre det dukker opp annet, rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

 

Sandefjord/Tønsberg, 20. juli 2018

Allegro kommunikasjon AS