Allegro tar samfunnsansvar

Allegro sin bedriftsfilosofi handler om å ta vare på og utvikle mennesker og våre omgivelser. To av våre kjerneverdier, empati og engasjement, underbygger dette «mindsettet». Selv om Allegro er en betydelig aktør i vår bransje, kan vi ikke anses som kapitalsterke sammenlignet med mange andre næringer. Vi tror allikevel at vi kan gjøre en forskjell gjennom holdninger, handlinger, kompetanse og meningsfulle bidrag. Like viktig er det at vi har fokus på å levere bærekraftige løsninger til våre kunder. Gjennom god rådgivning og riktig bruk av teknologi og kommunikasjon, kan vi bidra til at våre kunder tar valg og som betyr mye for miljø og samfunn. I dette perspektiv kan vi faktisk utgjøre en stor forskjell!

Vi ønsker å opptre ansvarlig og jobber på tre ulike akser hva gjelder samfunnsansvar; det interne, det lokale og det nasjonale/internasjonale.

Det interne:

På arbeidsplassen

For at alle som jobber hos oss skal få mulighet til å ta ut sitt potensial, er vi opptatte av å skape trygghet, aktiv medbestemmelse og en delingskultur. Vi organiserer interne foredrag om miljø og bedriftskultur, holder egne workshops, og vi har faste faglige og sosiale samlinger tre ganger i året; «fag&folk». Hos Allegro har vi tro på kultur som en positiv kilde til inspirasjon. Vi har derfor valgt å investere i et medlemskap i «Arbeidslivets kulturseilas» som gir oss fire gode kulturelle arrangementer på arbeidsplassen gjennom året.

Allegro har innført gode miljøtiltak på våre kontorer, vi sorterer søppel,  gjør innkjøp etter bærekraftsprinsipper og er storbruker av videokonferanse/digitale kommunikasjonsmetoder. Ledelsen styrer etter en høy moral i forhold til forretningsdrift, standarder og regelverk. Vi har gode varslingsrutiner, etiske retningslinjer og vår personvernserklæring ligger tilgjengelig på vårt nettsted

Allegro er medlem i bransjeorganisasjonen Kreativt forum (KF124). Kvalifikasjonskravene for medlemskap forutsetter at selskapet til enhver tid skal være uavhengig, upartisk og objektivt, at det skal tilby en tilstrekkelig og velkvalifisert bemanning, at det drives i samsvar med god forretningsskikk og Kreativt Forums etiske retningslinjer, og at det har en velordnet økonomi som tilfredsstiller kravene fra leverandører, medier og kunder. Medlemsbyråer må ha minst én RRA-sertifisert medarbeider med ansvar for at byråets arbeid holder seg innenfor de etiske og juridiske rammene for reklame. Les mer om RRA (reklamerettslig ansvarlig)

Mot medarbeiderne

Hos Allegro har vi fokus på god opplæring, utvikling, omstilling og videreutdanning. Allegro har investert i «Business Mastering» et system for medarbeidersamtaler, for å ivareta den enkeltes behov for tilrettelegging og utvikling. 

Allegro investerer også i sertifisering av medarbeidere for å sikre høyt kompetansenivå og god kundeleveranse. (eks: Amazon, Google, Umbraco, New Relic, SoMe). Noen medarbeidere har også fulgt kurset Masterclass i bærekraftens tid.For øvrig har selskapet en oversiktlig personalhåndbok og en god forsikringsordning.

Mot familiene

Allegro ønsker å være et selskap som er åpent og transparent ovenfor de ansatte sine nærmeste. Hvert år gjennomføres det et arrangement der følge inviteres, og vi har sponsorater som familiene nyter godt av i form av billetter og deltakelse. Allegro låner gjerne ut lokaler til barnebursdager, lag, konfirmasjoner, juleverksted etc, noe som benyttes av flere med stor suksess. For øvrig gjøres det individuell tilrettelegging av arbeidssituasjon i forhold til familiære behov.

Det lokale:

Allegro har alltid vært engasjert i vårt lokalmiljø, og en aktiv deltaker i det lokale næringslivet. Allegro fungerer som hjelper i Start-nettverket, der vi holder foredrag og gir gratis rådgivning til gründere som skal i gang med sin etablering. Allegro har ved flere anledninger stilt med dommere og penge-spons til ungt entreprenørskap og ungdomsbedrift, og vi har i flere år holdt foredrag på utdanningsmesse til Sandefjord VGS. Vi tilstreber å ta imot utplasseringselever, så unge elever skal få mulighet til å bli bedre kjent med vår bransje. Vi er også bidragsytere til undervisningsopplegg på høyskolenivå.

Sponsorater og dugnadsarbeid til lokale næringsforeninger har vært en selvfølge i de byene vi er etablerte i – og det er kun fordi engasjementet er ekte! I tillegg til dette sponser vi utvalgte idretts og kulturaktiviteter i regionen.

Det nasjonale/internasjonale:

På nasjonalt og internasjonalt nivå er vårt samfunnsengasjement først og fremst i form av penge-sponsorater; Spons til retrospillmessen (nordens største retrospillmesse), Super Selma (kreftrammede barn), TV-aksjonen, Flyktningehjelpen og Mental helse Ungdom.