Tips til en god kommunikasjonsstrategi

Det blir sagt at hvis du sikter på alt – treffer du ingenting. Det er nok en sannhet i det. Heldigvis finnes det verktøy som kan hjelpe deg med målrettet kommunikasjonsarbeid.

Bilde av ansatt Ida Midtgaard

Publisert 02. okt. 2019

Skrevet av Ida Midtgaard

rådgiver

Allegro gir deg tips til hvordan du skal lage en god kommunikasjonsstrategi:

1. Medvirkning

Kommunikasjon er et virkemiddel på lik linje med andre forretningsmessige virkemidler som økonomi, jus og HR og bør derfor forankres i ledelsen. En kommunikasjonsstrategi er et verktøy for alle som jobber med kommunikasjon i en virksomhet. For å sikre en god prosess internt er det viktig å få ledelsen med i arbeidet med strategien, og ikke minst de ansatte som jobber med kommunikasjon.

2. Kartlegg nåsituasjonen

Hvordan står det til med dagens kommunikasjonsarbeid? Få oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført og hvilken effekt disse har hatt. Hvordan ser markedet eller omverdenen ut, og hvordan vil dette påvirke deres satsningsområder de neste årene? Sett gjerne opp en SWOT-analyse og få oversikt over styrker, svakheter, muligheter og trusler.

3. Definer kommunikasjonsmål

Sett opp realistiske mål som gjør det mulig å måle effekten av et tiltak. Målbare mål gir målbare resultater. Lag deg et målhierarki. Virksomhetens hovedmål på forretningsnivå vil være retningsgivende for definisjon av kommunikasjonsmål og delmål. Skill mellom kvalitative og kvantitative mål.   

4. Identifisèr målgrupper og interessenter

Målgruppene er de du vil oppnå resultater hos. Ha et bevisst forhold til mottakere, målgrupper og interessenter. Sett opp en sjekkliste som viser hvor mye du vet om målgruppen eller lag en dybdeprofil i form av personas. Hva kjennetegner for eksempel Emelie 25 år fra Oslo som liker å lese interiørmagasiner?    

5. Kartlegg hva som skal kommuniseres

Kommunikasjonen må lades med de assosiasjoner du ønsker at mottaker skal oppfatte. Ta utgangspunkt i virksomhetens verdier. Hvordan vil du karakterisere virksomhetens stil, tone eller «stemme»? Bruker dere for eksempel et formelt språk, mange adjektiver eller passer det med emoijis og utropstegn?  

6. Vær konsistent ved bruk av budskap

Godt budskapsarbeid kan bygge posisjon og kjennskap. Definèr noen hovedbudskap som formidler kjernen i det du vil meddele. Kjernebudskapet skal være lett og raskt og oppfatte og bør komme tydelig frem på aktuelle kommunikasjonsflater. I tillegg er det fint å skrive ut virksomhetens historie eller fortelling.

7. Få oversikt over kanaler

Sett opp en oversikt over hvilke kanaler som gir betalt, fortjent og eid oppmerksomhet. Definer så hvilke medier du har å jobbe med innenfor disse tre kategoriene. Hvilke kanaler passer dine mål, målgrupper og dine budskap? Hvis målgruppen din er på TikTok bør du også spre ditt budskap der, eller kanskje helsider i Finansavisen med bedriftsledere på nasjonalt nivå som målgruppe er mest riktig.

8. Selg strategien inn internt

Ledelsen bør som sagt være en del av denne prosessen, som i noen virksomhet kan foregå over en lang periode. Hvert av punktene over bør jobbes godt med, gjerne ledsaget av en ekstern kommunikasjonsrådgiver som kan stille de riktige spørsmålene og sørge for at prosessen går i riktig retning. Videre bør kommunikasjonsavdelingen presentere strategien i de fleste avdelinger og seksjoner for å sikre eierskap, bevissthet og ikke minst intern stolthet.

9. Lag en strukturert plan

Når strategien er vedtatt bør du jobbe ut en plan for handling. Det er nå den morsomme og kreative jobben begynner! Definer ulike kommunikasjonsoppgaver og ansvarspersoner. Hva kan virksomheten løse selv, og hvilke kommunikasjonsoppgaver bør kjøpes inn fra et kommunikasjonsbyrå? Uansett er god struktur og oversikt en suksessfaktor for å oppnå ønskede resultater!

Vil du vite mer, eller få hjelp med eget kommunikasjonsarbeid? Kontakt en av våre ansatte for en uforpliktende prat om kommunikasjon og strategier.