Merkevareplattform – selskapets identitet og retning

Merkevarestrategien skal gi oss svar på tre essensielle spørsmål: Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit?

Merkevareplattformen til Tønsbergregionen utviklet vi basert på innsikt fra markedsundersøkelse, samtaler med næringsliv og kommune, samt mange workshops og arbeidsmøter.
Merkevareplattformen til Tønsbergregionen utviklet vi basert på innsikt fra markedsundersøkelse, samtaler med næringsliv og kommune, samt mange workshops og arbeidsmøter.

Vi tar i bruk gode modeller og grundig metodikk for å komme til bunns i dette. Vi involverer kundene underveis i strategiarbeidet, samtidig som vi også vil utfordre og bringe nye tanker til torgs.  

Hva bør en merkevareplattform inneholde? 

  1. Visjon – det vi strekker oss etter, noe meningsfylt, vårt drømmeunivers. 
  2. Misjon – hvorfor finnes vi? Hva slags verdi kan vi tilføre? Hvorfor er dette viktig? 
  3. Merkekjerne – hva skal merkevaren, i bunn og grunn, handle om? Hva er essensen?
  4. Verdier – hvilke emosjonelle og funksjonelle verdier skal merkevaren bygges på? Prinsipper og metodikk rundt verktøykassa vi bruker i hverdagen. 
  5. Merkevareløfte – hvilke løfter skal merkevaren gi i sin kommunikasjon?  
  6. Annerledeshet – hva skiller oss fra konkurrentene? Hva gjør oss unike? 
  7. Posisjon – ønsket opplevelse. Hva ønsker vi at kundene skal tenke om merkevaren? 
  8. Interne drivkrefter – hva skal vi ha fokus på og dyrke internt?  
  9. Forretningsgrunnlag – hvilke verdier skal ligge i bunnen for å lykkes med å skape verdier fra et forretningsmessig perspektiv? 

Omdømme- og merkevarebygging 

Merkevareplattformen er vårt viktigste verktøy i arbeid med omdømme- og merkevarebygging. Vi bestemmer oss for hva merkevaren skal være kjent for, med utgangspunkt i kundebehov og markedssituasjon. Via konkrete metoder og velfunderte tiltak skaper vi positive assosiasjoner - og får markedet til å støtte opp under disse i form av konkret og målbar respons. I felleskap, via godt samarbeid, kaprer Allegro en tydelig og attraktiv posisjon i markedet for deres merkevarer. 

Begrepene omdømme og merkevare brukes ofte om hverandre, og det kan virke litt forvirrende. Men egentlig er det bare målgruppefokuset som er forskjellig. Vi snakker gjerne om merkevarebygging når målgruppen er kundene våre, og om omdømmebygging når målgruppen også inkluderer andre aktører som er viktige for oss – for eksempel myndigheter, media, potensielle arbeidstakere, investorer, samarbeidspartnere og leverandører. Et omdømme er summen av alle de oppfatningene som omgivelsene har av virksomheten og formes av en rekke forhold - eksempelvis design, produkter, kompetanse, ledelse, medarbeidere, bedriftskultur, servicegrad, samfunnsansvar og kommunikasjon, design.  

Kontakt oss, gjerne i dag, for en nærmere prat rundt ditt firmas omdømme og merkevarebygging.