Forretningsstrategi – det store bildet

Forretningsstrategien er overordnet alle andre strategier, og tar for seg elementer som man også finner igjen i merkevareplattformen og kommunikasjonsstrategien.

I flere år har Allegro bistått styret og administrasjonen i Best med utvikling og rullering av deres forretningsstrategi. Foto: Best/Jens Haugen

En god forretningsstrategi er styrets og ledelsen sitt ansvar. Allegro har lang erfaring med å fasilitere denne type prosesser. Vi legger vekt på forenkling og gjennomføringskraft i disse prosjektene.  

En langsiktig strategi 

Strategiarbeidet handler om at du må se hele det langsiktige bildet. Du må se alle enkeltdeler – de ytre og indre krefter – som påvirker. Du må ta noen viktige og avgjørende valg.   

Strategien  er en plan som skal si noe om hva  du skal gjøre for å nå et konkret mål Den  er  et resultat av noen viktige, overordnede valg som skal gi selskapet bærekraftige, varige fordeler – sammenlignet med konkurrentene – samtidig som  du skal levere gode, økonomiske resultater.
 
Strategi er fastsettelse av selskapets langsiktige mål, de tiltak og den ressursfordeling som er nødvendig for å nå disse målene. Den bør gi svar på 5 spørsmål: 

 • Hva er våre vinnerambisjoner/ønsker? 
 • Hvor vil vi konkurrere? 
 • Hvordan skal vi vinne? 
 • Hvilke ferdigheter trenger vi for å konkurrere? 
 • Hva slags ledelsessystemer må vi innføre? 

 

Finn enkle strategier som virker – og  våg å holde fast på dem! 

Når strategien har gitt disse fem svarene, bakes de inn i en historie som representerer et klart valg, en historie som er bundet opp mot selskapets ressurser og som gir konkurransefortrinn. Historien blir et viktig ledelsesverktøy i kontakt med medarbeidere, kunder, aksjonærer og offentlighet. Medarbeidere og samarbeidspartnere forstår strategien når du forteller historien.

Hvordan historien gjennomføres og implementeres i bedriften og bedriftskulturen, utformes i tiltak og handlingsplaner for å generere vellykket gjennomføring av valgene som er tatt. Planlegging av investeringer, og utforming av budsjetter, igangsettes i denne forbindelse.  

Anbefalt innhold i forretningsstrategien:

 • SWOT 
 • Virksomhetsidé: oppdraget 
 • Mål: kvantitative og kvalitative 
 • Målgrupper: markedet
 • Satsningsområder: produkter og tjenester 
 • Digitalisering: verktøy og tilgjengelighet 
 • Organisasjonsutvikling: kompetanse 
 • Pris 
 • Distribusjon/lokasjon 
 • Markedsføring 


Kontakt oss, gjerne i dag, for en prat rundt godt strategiarbeid på flere nivåer.