Kanalstrategi – hvor er deres målgruppe eller målgrupper?

Utviklingen av en god kanalstrategi handler, dypest sett, om å forstå målgruppen eller målgruppene deres: Hvilken type kommunikasjon og hvilke kanaler bruker den eller de?

For Technet var Allegro ansvarlig for markedsplan og kanalmiks. Vi satt opp en satt opp en kanalmiks med fokus på digital annonsering som var tydelig rettet mot de ulike målgruppene.
Vi satt opp en mediemix med fokus på digital annonsering som var tydelig rettet mot de ulike målgruppene.

Tallrike valgmuligheter 

Vi er i et paradigmeskifte! Når alle indikatorer i dag tyder på at print er på vei ned, hva skal du da satse mest på fremover?  

Tradisjonell online bannerannonsering? Re-targeting av annonser? Skal du betale en blogger for å skrive om ditt produkt, drive med produktplassering og sponsing? Hva med målrettede Facebook- og Instagram-kampanjer og å bruke Google systemet, inkl. YouTube, for alt det er verdt?  

Hva er nok? Blir det noen gang nok, og når er i så fall det? Bør du være på Snapchat, ikke bare med en egen kanal for ditt firma, men også via annonsering? Bør du satse alt hva remmer og tøy kan holde på content marketing, en av de hurtigst fremvoksende trendene vi ser i mediebransjen i dag?  

God rådgivning

God rådgivning er for oss ikke bare å guide deg til best mulig anvendelse av kanaler og plattformer i mediemiksen; hvilke kanaler som med fordel kan prioriteres og hvilke plattformer du, sannsynligvis, bør styrke og videreutvikle, nå og i tiden fremover. Det kan også være å gi deg råd i henhold til hvordan du driver din bedrift fra et markedsstrategisk ståsted, hva du bør prioritere, styrke, vektlegge som helhet og hvilke aktiviteter og virksomhetsområder det, trolig eller eventuelt, er tid for å nedprioritere eller fase ut. 

En god kanalstrategi er i kontinuerlig utvikling - med stadig tilpasning til de hurtig fremvoksende, nye kanalene og utstrakte digitale mulighetene. Dermed kommer man, strengt tatt, aldri i mål med den.

Kontakt oss, gjerne i dag, for en nærmere prat rundt disse tingene.