Markedsplan – et operativt verktøy

Markedsplanen er selskapets aktivitets- eller tiltaksplan. Med utgangspunkt i merkevareplattform og kommunikasjonsstrategi, konkretiserer den hvilke aktiviteter som skal gjennomføres for å nå mål om salg, omdømme, vekst, reposisjonering eller liknende.

I flere år har Allegro bidratt med markedsplan for Toneheim folkehøgskole sin rekruttering av nye elever.
I flere år har Allegro bidratt med markedsplan for Toneheim folkehøgskole sin rekruttering av nye elever.

Allegro kan fungere som en «outsourcet» markedsavdeling. Det vi si at vi jobber med hele markedsplanen og gjennomføring av denne. I tillegg til å lage en målrettet aktivitetsplan, bistår vi med markedsbudsjettet og gir anbefaling på hva som bør brukes av midler på byrå, medier og interne ressurser. Vi jobber gjerne tett med interne designere eller inhouse byråer – og utfyller kundene våre der det er hensiktsmessig.

Markedsplanen forteller om hva som skal gjøres innenfor:  

Egne medier og ressurser: 

 • Nettsted 
 • Blogg 
 • Sosiale medier 
 • Events 
 • Messer 
 • PR 
 • SEO 

Betalte medier og ressurser: 

 • Reklamekampanjer 
 • Annonsering 
 • Sponsing 
 • AdWords 
 • Influencers 
 • Direkte markedsføring


Kontakt oss, gjerne i dag, for utvikling eller bearbeidelse av deres markedsplan.