Digitale strategier og digital identitet

Gode brukeropplevelser er kjernen til gode digitale strategier, enten vi snakker om teknologisk innovasjon, utvikling av egne medier eller annen synlighet på nett.

Allegro utviklet strategi og årshjul for Fjordlands KOS-produkter sin tilstedeværelse på Facebook.
Allegro utviklet strategi og årshjul for Fjordlands KOS-produkter sin tilstedeværelse på Facebook.

Ulike digitale strategier 

En digital strategi kan være svært overordnet og omhandle hele selskapets digitale identitet og fotavtrykk: Hva gjør vi digitalt? Hvordan oppfører vi oss på nett? Hvor er vi synlige? Hva kommuniserer vi i ulike kanaler? 

En digital strategi kan også være mer spesifikk. Den kan utelukkende omfatte sosiale medier, performance/synlighet eller være en egen strategi for ditt nettsted – og være mer kort- enn langsiktig.

I arbeidet med digitale strategier er det derfor helt nødvendig å definere behov, omfang og forventninger – sammen med deg som kunde. Bare slik kan vi utforme og enes om felles og realistiske mål for samarbeidet. 

 

Start med analyse 

En god digital strategi starter som oftest med en analyse av dagens situasjon. Allegro har digitale rådgivere som er sertifiserte i Google Analytics, og vi har status som Google AdWords, Amazon Web Services (AWS) og Microsoft-partner, hvilket sikrer deg et høyt nivå på vår digitale rådgivning. 

Ta kontakt for en gratis analyse av ditt nettsted.