Nettsteder, nettbutikker og intranett

Å utvikle et godt nettsted eller en god nettbutikk krever mye spesialkompetanse. I tillegg til deg, som er spesialisten på din egen bedrift, ditt fagfelt og dine kunder, har vi i Allegro flere spesialist-roller involvert for å bygge opp et komplett nettsted.

Strategi, identitet og tydelig kommunikasjon

Hva vil du med nettstedet ditt? Hvordan kan du skille deg ut? Hvordan gå frem for å ivareta bedriftens identitet, online? Hva slags funksjonalitet har du – og kundene dine – behov for? Hvordan kan dere lykkes i å fremstå som en konkurransedyktig og innovativ bedrift? Forarbeid og en god kravspesifikasjon er kanskje den viktigste jobben som må gjøres.

I Allegro har vi kompetanse på både systemarkitektur og forbrukerinnsikt. Vi kan bistå med viktige innspill, basert på vår lange og brede erfaring, i den viktige startfasen.

Vær relevant, innbydende og nyttig. Da blir du funnet!

Se på nettsidene dine med kritiske øyne. Godt og relevant innhold - som er oversiktlig og innbydende presentert - blir prioritert og likt av både søkemotorer og kunder. Allegro er Google Partner og kan bidra med analyse, trafikkdrivere og optimalisering – både underveis og i etterkant av lansering.

Velg rett plattform og tilrettelegg den etter behov

Allegro leverer nettsteder i Wordpress og Umbraco. Valg av plattform og ulike integrasjoner avhenger av flere faktorer. Hvilken vei går markedet og bedriften? Hvilke nye behov kan oppstå i fremtiden? Integrasjoner med deres øvrige, egne systemer gjør hverdagen enklere og kostnadseffektiv. Kraftige, raske og smarte systemer gir verdifulle tidsbesparelser for staben og kan bety konkurransefortrinn for hele bedriften. I Allegro har vi spesialister på både CMS og integrasjoner. Vi bistår med alt fra små, digitale detaljer til det store, enhetlige bildet.


Tenk sikkerhet, drift og langsiktig samarbeid

Allegro er en oppdatert og langsiktig partner i kontinuerlig utvikling. Deres nettsted er en sentral kommunikasjonskanal og skal behandles og vektlegges profesjonelt og med høy kompetanse i alle ledd. Både i utviklings-fasen og i tiden etterpå, nyter din bedrift godt av den høye, tverrfaglige spisskompetansen hos våre spesialister. Sikkerhet, optimal hastighet, digital synlighet og brukervennlighet er stikkord, sammen med skalerbare, markedsledende og kostnadseffektive løsninger som gir konkurransefortrinn. Nettstedene vi leverer har egne avtaler for drift og oppfølging. Når alle aspekter ved driften sikres og ivaretas, medfører det vesentlig lengre levetid og høyere nytteverdi for hvert nettsted.

Allegro er sertifisert Google-partner

Den absolutt viktigste grunnen til å velge en bedrift som er Google Partner, er trygghet: Sertifiseringen hos Google er ferskvare, og sertifiseringen følger personene som er ansatt i firmaet, ikke bare selve firmaet. I tillegg har Google Ads blitt så komplekst de siste årene, at det å utnytte alle mulighetene krever høy kunnskap. Google Partner-nettverket gir oss tilgang til dedikerte kontaktpersoner hos Google. Disse sørger for at vi er i forkant når det gjelder relaterte endringer og nye produkter. De bistår også med nyttige tips og metoder for å sikre - og øke - kvaliteten på kampanjene vi kjører for dere. 

Håvard Hovin

Ta kontakt med oss for en nærmere prat rundt nettsider, kampanjesider, webshop, intranett, søkemotoroptimalisering og synlighet på nett.