Skybaserte løsninger

Skyen er mye mer enn et sted å plassere datamaskiner. Moderne skyløsninger benytter seg av de mulighetene som finnes i skyplattformene for å lage skalerbare og kostnadseffektive systemer.

Skytjenestene utvikler seg i høyt tempo. Før var skytjenester å ha en maskin som ikke sto på ditt eget kontor. Nå står skyløsningene gjerne for hele infrastrukturen i løsningene, både ved hjelp av nettverk og datakraft, men også med gode tjenester som blir en del av arkitekturen.

Du kan bruke innebygde løsninger til å håndtere store variasjoner i trafikken til deres nettløsninger. Når det er lite trafikk, betaler en lite, og når det er mye trafikk betaler man mer. Slik er grunnsprinsippet i skalerbare og moderne sky-tjenester.

Skyplattformene inneholder også mange egne løsninger som enkelt kan erstatte ting man tidligere måtte programmere selv.

Amazon Web Services (AWS) ligger i hjertet av våre web-løsninger

AWS spenner over 55 tilgjengelige soner med 18 geografiske regioner og 1 lokal region over hele verden - med annonserte planer for ytterligere tolv tilgjengelighets-soner. Dette er en massiv, verdensomspennende, skybasert og skalerbar IT-infrastruktur med over 1 million kunder på verdensbasis.

Vi bruker AWS sin cloud-plattform for å drifte våre løsninger, hvilket gjør oss kapable til dynamisk å skalere tilgjengelige ressurser for våre nettløsninger etter behov. Vi har, eksempelvis, mulighet til load-balancing med clustere av applikasjonsservere, samt redundans til andre tilgjengelighetssoner hvis påkrevd. 


24/7/365 monitorering med førstelinje-support

På våre mest kritiske løsninger har vi 24/7/365-overvåkning med førstelinje-support som umiddelbart går i gang med feilsøking og tiltak. Drift av nettløsninger reguleres i egne avtaler.

Allegro er AWS og Microsoft-partner

Allegro er registrert partner for både Amazon og Microsoft. 

Kontakt gjerne direktør for digital utvikling Håvard Hovind, tlf. 415 72 608, for en prat rundt skybaserte løsninger.