Vedlikehold og drift

Applikasjoner og nettsteder som blir jevnlig vedlikeholdt har et mye lengre livsløp, og godt vedlikehold er kritisk for sikkerheten. Å ha et driftsmiljø som kan ta høyde for raske endringer i trafikk er avgjørende og kostnadsbesparende.

Jevnlig vedlikehold og videreutvikling av systemer

Alle moderne webapplikasjoner bruker kjente rammeverk og kodebiblioteker for å utføre nødvendige oppgaver. Disse trenger jevnlig oppdatering. Det øker sikkerheten i løsningen betraktelig, noe som blant annet er viktig for å minimere faren for hackerangrep. En fremtidig videreutvikling av applikasjonen blir også raskere å gjennomføre om den har blitt jevnlig oppdatert underveis. Det er også viktig at din digitale løsning driftes i et sikkert og skalerbart miljø.

Hastighet, stabilitet og sikkerhet

Som bedriftseier, eller IT-ansvarlig i din bedrift er man avhengig av en stabil driftssikkerhets-situasjon. Jevnlig vedlikehold og videreutvikling av systemene er essensielt. Det er avgjørende at man har muligheten til å vokse i takt med større trafikk og nye behov.

Vi leverer tjenestene vedlikehold og drift - med fokus på hastighet, stabilitet og sikkerhet. At din bedrifts drifts-kritiske systemer fungerer optimalt til en hver tid, at de kontinuerlig tilpasses og justeres i.h.t. skiftende utfordringer og endringer gir forutsigbarhet. Man må hele tiden holde ting oppdatert. Hvis du bare kjøper et webhotell og legger løsningen der, så får du bare hosting, du får ikke kontinuerlig oppdaterte løsninger. 

GDPR

Dersom din løsning håndterer personopplysninger stilles det krav til oppfølging i Personvernforordningen (GDPR av 20. juli 2018). Løsningen skal da ha et tilfredsstillende sikkerhetsnivå som til enhver tid oppdateres etter dagens trusselbilde. Dette krever at man kontinuerlig overvåker at det ikke har oppstått sårbarheter i benyttet programkode eller rammeverk og utbedrer evt. sikkerhetshull som oppstår.

Monitorering av driftskritiske systemer

Allegro tilbyr systemer for kontinuerlig å monitorere systemene, slik at du får tidlige advarsler hvis det er avvikende trafikk-mønstre og anledning til å sette inn tiltak for å løse det, i god tid før noe alvorlig og driftskritisk skulle inntreffe. Vi overvåker både infrastrukturen og selve applikasjonen med løpende oversikt over endringer i kapasitetsbehov - eller eventuelle flaskehalser som gjør at ting går tregere. Vi legger opp til skalerbare løsninger, både i måten man programmerer på og hvordan de driftes.

Slå av en prat om vedlikehold og drift med direktør for digital utvikling, Håvard Hovind, tlf. 415 72 608.