Mobilapper

En mobilapp utvider et eksisterende system på en måte som er tilpasset mobil-plattformen og som bruker flere av mobilens styrker. Du har også apper som er selve tjenesten i seg selv.

Enten man har en kjempeidé til en app - eller om man ønsker å gjøre systemet man har i dag bedre, så kan en app være en glimrende løsning som også bygger brandet, lojalitet, styrker kundeforholdet og gir nye brukere og kunder.

En vellykket app kan gi gjennombrudd i nye markeder

Stadig større ressurser allokeres inn mot utvikling av nyttige, innholdsrike apper. En god app gir et godt og moderne inntrykk av deres bedrift i hard konkurranse med konkurrentenes apper. Disse konkurrerer kanskje i det samme markedet - og med tilnærmet lik funksjonalitet. Det første man må ta stilling til, er om man har en idé som vil fungere godt i app-formatet, over tid, og hjelpe dere i å nå deres mål. Det er en kunst i seg selv, og vi bistår, om ønskelig, i en tidlig idéfase. Når en ny app omsider er ferdig, bør man ha en god lanseringsplan og en langsiktig strategi for den. Det er ikke alle som trenger en app, og det er få apper som lykkes på et virkelig stort nivå, men de har ofte høy bruksverdi. Gjort riktig, med kløkt og teft, kan de i prinsippet breake et firma i nye markeder. En vellykket app kan gi ringvirkninger til alle deler av ens forretningsdrift, være en spydspiss og et ansikt utad.

Finn den gode idéen - våg å satse ordentlig på den!

Hva ser man etter når man leter etter en idé som egner seg godt i app-formatet? En bedrift som i dag vurderer en app bør starte med å tenke over hvilke produkter eller tjenester man får kjøpt av bedriften som man ønsker å tilgjengeliggjøre for publikum via en app. Hvilke fordeler kan en app gi nye eller eksisterende kunder? Har man en stor kundebase, slik at appen kan lanseres som del av en eksisterende kundeklubb eller skal den være en ny og innovativ tjeneste? Apper står ofte sentralt i utviklingen av kundeprogrammer og kan effektivisere kjøps-prosessene, slik at det blir færre telefoner og eposter med spørsmål – kostnadseffektivitet - og forenklede prosesser via en app.

Å innarbeide en app i markedet

Når man, eller vi i felleskap, først har landet en virkelig god idé, så er app-utvikling en trinnvis prosess med kvalitetssikring og testing underveis - med tilbakemeldinger på funksjonalitet, brukervennlighet osv. fra representanter for målgruppen. Når appen omsider er klar til lansering, gjelder det å våge å satse. Man må legge ressurser bak, over tid, for å innarbeide den nye appen i markedet og til målgruppen. En app kan være alt fra et spill, en kundeklubb og et oppslagsverk til et sosialt medie eller netthandel-relatert. Eller det kan være en service-app tilknyttet tingenes Internett, ting som er produsert i deres regi med innebygget hardware som er samkjørt med appen, og som kommuniserer med appen via kunden med utgangspunkt i kundens behov.

Big data og beacons

Appen er en utvidelse av ens digitale forretningsidé, hvor de seriøse aktørene allerede har big data på agendaen, og en app er et naturlig verktøy her. Eksempel på en type teknologi som lar appen identifisere brukerens fysiske lokalisering - og tilpasse infoen deretter - er beacons. En beacon er en liten bluetooth-radiosender, plassert f.eks. ved kaféer, restauranter og utsalgssteder - som f.eks. taxfree-shoppen. Senderen gir beskjed om at man er fysisk nær taxfreen og dermed, muligens, interessert i relevante tilbud. Teknologien er ikke lenger ny, men brukes til å gjøre apper mer brukervennlige.

Vårt konkurransefortrinn

Allegros konkurransefortrinn og styrke er at vi har mange spesialister. Vi kombinerer kommunikasjonsfaglig kompetanse med høy teknisk kompetanse - i bredt sammensatte team - bestående av designere, utviklere, interaksjonsdesignere, kreativt team og rådgivere. En samkjørt enhet med tverrfaglig kompetanse gir synergieffekter i store prosjekter! Her kan det også være en fordel at vi bruker den samme type utviklere for både web og mobil.

Les mer om vår app-utvikling eller ta en titt på Havneguidens brukervennlig app som vi står bak.

Kontakt gjerne direktør for digital utvikling Håvard Hovind, tlf. 415 72 608, for en prat rundt mobilapper.