Årsrapporten:

La årsrapporten fortelle historien bak tallene – vis hvorfor dere er en virksomhet å satse på!

Noen årsrapporter er bare et kjedelig oppsett av det lovpålagte pliktløpet med innrapportering regnskapstall, fakta og styrets beretning. Gir du årsrapporten et skikkelig løft, inviterer du leserne til å bli langt bedre kjent med virksomheten, hva den står for og hvor den skal. Da blir årsrapporten en spennende, interessant og verdifull kommunikasjonskanal. Og en viktig investering.

Bilde av ansatt Børre Thorstensen

Publisert 17. jan. 2023

Skrevet av Børre Thorstensen

strategisk rådgiver

Ikke la årsrapporten bare vende blikket bakover og fortelle hva som har skjedd i året som gikk. Fortell hvor dere skal og hvordan dere skal komme dit. Dette gjelder like mye for børsnoterte selskaper og bedrifter som for interesseorganisasjoner og offentlige virksomheter.

Gi leserne verdifull innsikt

Presenter gode analyser, fortell om ambisjonene, målene, fokusområdene, strategiene og de konkrete handlingsplanene. Fortell om det dere ikke fikk til og hvordan dere skal bli bedre. Slik informasjon vil målgruppene lese om i sin søken etter kunnskap om hvem dere er, hva dere står for og hvor dere skal. Dette er viktig informasjon for den som skal vurdere om dere er en virksomhet å satse på i tiden fremover.

Fortell de riktige historiene til de riktige målgruppene

Årsrapporten skal naturligvis gi et riktig bilde av virksomheten, men ikke overlat til leseren å tolke regnskapstallene alene. Fortell historien bak tallene. For bak sterke merkevarer og attraktive virksomheter, ligger det gode historier.

Bruk anledningen til å foredle og formidle historier som har substans og som snakker til det rasjonelle hodet og det emosjonelle hjertet hos målgruppene. Historier som vekker de riktige følelsene hos de du vil snakke med: Investorene, eierne, samarbeidspartnerne, kollegaene, kundene, jobbsøkerne, myndighetene, ideelle organisasjoner (NGO) og media. For kampen om å være den foretrukne, er tøff.

Les også: Cognia – årsrapport

Cognia årsrapport - Allegro

Lang levetid – og viktig for rekruttering

Årsrapporten er relevant og aktuell helt frem til neste års rapport foreligger. Den har dermed lang levetid og danner grunnlaget for kommende årsrapporter. Den er også en viktig informasjonskilde i forbindelse med å tiltrekke og rekruttere nye medarbeidere. Hvordan man profilerer virksomheten mot arbeidsmarkedet forteller hvilken type virksomhet man ønsker å være.

Samfunnsansvaret – det store bildet

Virksomhetens samfunnsansvar er den norske samlebetegnelsen for det engelske begrepet corporate social responsibility (CSR). Kort sagt handler det om å få frem hvordan virksomheten bidrar til en bærekraftig utvikling gjennom å fortelle hvordan den skaper økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige resultater, også kalt den triple bunnlinjen. CSR-rapportering er stadig oftere en viktigere del av årsrapporten – som konsekvens av at samfunnsansvar er en viktig del av forretningsstrategien.

Ønsker du et spesielt fokus på denne delen av virksomheten, gjerne for å bygge omdømme, kan en selvstendig CSR-rapport være et godt valg. En separat samfunnrapport vil kommunisere godt med viktige målgrupper som er spesielt interessert i dette aspektet.

Les også: Allegro designer bærekraftsrapporter

Nettside gir økte muligheter og sikrer god digital synlighet

Dersom du går for en fullverdig digital årsrapport på nett (ikke bare en nedlastbar PDF) får du også maksimal utnyttelse av mulighetene som ligger i god distribusjon og digital synlighet. En nettside gir i tillegg muligheter for innhold og utforming som en PDF eller papirutgave aldri kan matche: En mer dynamisk opplevelse, med bevegelse, video, lyd og levende bilder, responsive grafer og brukervennlig navigering.

Er den digitalt synlig kan alt det gode innholdet utrette langt mer enn papirutgaven. Googles søkemotorer finner nemlig ikke papirutgaven som ligger på disken i resepsjonen, og får gjerne lite ut av den enkle PDF-en man laster ned under «Investor relations» på nettsiden.

En egen nettside krever andre startressurser enn de tradisjonelle papir- eller PDF-utgavene, men innholdet smetter raskere på plass når løsning og design er spikret. Og når neste års resultater er klare ligger grunnlaget der allerede: En levende og moderne løsning, lesbar på alle digitale flater (kan tilpasses for papirutskrift hvis ønskelig) og med potensiale for viral spredning. Og ikke minst, synlig for Googles søkemotorer!

En digitalt synlig årsrapport øker også virksomhetens totale synlighet.

Les også: FHF - en annerledes årsrapport

Krav og plikter

Alle aksjeselskaper i Norge er regnskapspliktige og kravene til årsberetning følger både av aksjeloven og regnskapsloven. Har du regnskapsplikt må du også utarbeide et årsregnskap med resultat, balanse og noter. Større foretak må også utarbeide en årsberetning og rapportere på hvordan de jobber med CSR/Samfunnsansvar. Mange velger å lage en egen samfunnsrapport. En integrert rapport samler alt på en strukturert og oversiktlig måte som gir rask innsikt i det som er viktig for virksomhetens ambisjoner og måloppnåelse.

Grunnleggende regnskapsprinsipper må uansett oppfylles, og rapporten skal inneholde troverdig og korrekt informasjon om økonomisk situasjon og utvikling:

  • Årsregnskap bestående av resultat, balanse, kontantstrømoppstilling og noter.
  • Årsberetning med styrets beskrivelse og kommentarer til årsregnskapet.

Hvordan kan Allegro hjelpe?

Allegro hjelper deg med profesjonell utvikling, utforming og produksjon, både digitalt og i trykket utgave. Våre spesialister har solid erfaring og kompetanse gjennom å ha utviklet årsrapporter for børsnoterte selskaper, private bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Med godt innhold, god struktur og et design som ivaretar den visuelle identiteten blir den et verktøy dere kan være stolte av.

Vi fyller de rollene du måtte ønske: Rådgiving, idé- og konseptutvikling, prosjektledelse, tekst, redaksjonelt arbeid, budskapsutvikling, design, infografikk, animasjoner, video, digitale løsninger, PDF, PPT-versjon med highlights mm.

Med en god plan og tydelig regi kan årsrapporten med fordel følge et fast oppsett og innhold som skal tilrettelegge for strategisk styring og være et godt grunnlag for sammenligning over flere år. Når det grunnleggende rammeverket er på plass kan man bruke mer tid på utvikling og finpuss av godt innhold. Gjennom en slik prosess blir arbeidet med utvikling og produksjon av årsrapporten vesentlig enklere og innholdet lettere tilgjengelig for mottagerne. Layout og design på tabeller og diagrammer brukes da gjerne over flere år, med kun små endringer.

Vi har respekt for tidsfrister og er vant til å håndtere konfidensiell og økonomisk informasjon på en trygg måte.

Vil du vite mer? Ta kontakt med strategisk rådgiver Børre Thorstensen på e-post eller tlf: 975 32 960 for en uforpliktende prat om årsrapporter.