FHF - en annerledes årsrapport

Etter å ha gjort smarte grep med utformingen, brukes årsrapporten til FHF nå aktivt i kommunikasjonsarbeidet.

FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering – forvalter næringens felles investeringer i forskning og utvikling. FHF skal utvikle kunnskap for norsk sjømatnæring som muliggjør verdiskaping, bærekraft og innovasjon.

Tilgjengeliggjør resultatene for næringen

FHF har en omfattende årsrapport som inneholder resultater og aktiviteter, årsberetning, nøkkeltall og regnskap – med et stort totalinnhold fordelt på fem ulike sektorer i næringen.  Allegro har bidratt med nye løsninger slik at årsrapporten nå kan brukes aktivt i kommunikasjonsarbeidet.

Den er bygget opp som en klikkbar PDF med dynamisk navigasjon for bedre leseropplevelse. Den er seksjonert inn i delrapporter, der fem rapporter publiseres allerede i februar, og den økonomiske delen av rapporten føyes til ved generalforsamling i juni.

Brukervennlig og delbart

Løsningen har gitt FHF et mye mer brukervennlig verktøy som de nå benytter i møter med departement, styre og andre grupperinger der det er behov for å forklare og fortelle om alle de ulike prosjektene og områdene virksomheten jobber med.

Se årsrapport 2021

FHF Årsrapport 2021

Digital tilgjenglighet

For å skape trafikk til årsrapporten og resultatene har vi laget showreels som promoteres mot de aktuelle målgruppen via sosiale medier. Det er også hyperlinks til prosjektdatabasen på fhf.no er lagt inn i pdf’ene, for mer utdypende informasjon om de enkelte prosjektene.

 

«FHF betjener en ikke bare viktig, men svært variert sjømatnæring og med stor FoU-innsats på veldig forskjellige områder. Samtidig er det å bringe ny kunnskap ut som kan implementeres og skape verdier helt avgjørende. Da er effektiv og målrettet kommunikasjon en stor utfordring og her har digitale og nettbaserte kanaler utviklet av Allegro vært et viktig bidrag.»

Hans Petter Næs, kommunikasjonsdirektør FHF