Cognia – Årsrapport

Samspill på tvers av selskapene i konsernet gir resultater.

Cognia er et nasjonalt flerfamiliekonsern som opererer innen fire forretningsområder: personbil, lastebil, eiendom og teknologi.

Konsernet er morselskapet til Volmax, Bilservice, Cognia Eiendom og Cognia Technology. Cognia har vokst mye de siste årene, har gode framtidsutsikter og god finansiell styrke. Det var derfor viktig for selskapet å lage en solid årsrapport for å gi et riktig bilde av Cognia – og få frem resultatene, ambisjonene til konsernet, menneskene, forretningskulturen, bærekraftsatsningen og samfunnsansvaret.

Samspill på tvers av selskapene

For å få et godt innblikk i Cognias unike kultur, var vi rundt i alle selskaper og snakket med folk i ulike roller i de forskjellige selskapene i konsernet. Det gav oss et godt utgangspunkt for å forstå og formidle den unike Cognia­kulturen i årsrapporten.

««Gjennom arbeidet med årsrapporten har Allegro på en spennende måte fanget Cognia sin kultur gjennom levende bilder og tekst. Årsrapporten utgjør en viktig kommunikasjonsplattform for Cognia konsernet, og vil være grunnlaget for fremtidig kommunikasjon til våre kunder og samarbeidspartnere.»»

Nils Fredriksen, Cognia Group CFO

Visuelle grep

Profilmanualen til Cognia var utgangspunktet for designet. I tillegg trengte vi å utvide den for å gjøre årsrapporten visuelt spennende. Vi brukte også grafiske virkemidler for å gjøre innhold som nøkkeltall og fakta mer leservennlig. Allegro stod for alt redaksjonelt innhold, layout og prosjekt­ledelse – i tillegg til fotoregi i samarbeid med fotograf Dag Nordsveen.