7 tips til din neste årsrapport

En godt gjennomarbeidet årsrapport løfter virksomheten på en solid og troverdig måte. Her får du gode råd til hva du må tenke på når du skal utarbeide en årsrapport.

Bilde av ansatt Børre Thorstensen

Publisert 16. jan. 2023

Skrevet av Børre Thorstensen

strategisk rådgiver

En årsrapport som redegjør åpent, ærlig og transparent om hvilke forhold som skaper verdier og muligheter, og hvilke som skaper risiko, bygger tillit. Den kan være avgjørende i offentlige anbudsprosesser og påvirke rekruttering av nye medarbeidere. For virksomhetens merkevarebygging og synlighet er den helt sentral. Den bidrar til å forsterke og tydeliggjøre den posisjonen og det omdømmet du ønsker å ha.

1. Start planleggingen tidlig

Start planleggingen av årsrapporten i god tid, helst før regnskapsåret er avsluttet. Ting kan ta lenger tid enn forventet, og andre oppgaver, som må bli prioritert, kan dukke opp. En god plan er derfor viktig. 

2. Oppstartsmøte

Sett opp et tidlig oppstartsmøte (gjerne allerede på høsten, i god tid før jul) for å avklare behov, mål, tidsplan og budsjett. Tenk over hva dere ønsker med rapporten – en godt utarbeidet årsrapport kan nemlig brukes aktivt, for eksempel i kommunikasjonsarbeidet

3. Hold oversikt

Samle alt underlag så tidlig og så oversiktlig som mulig, tekster, bilder og Excel-filer. Det gjør videre arbeid enklere og ryddigere – enten du skal gjøre det selv eller få hjelp til å utarbeide årsrapporten. 

4. Tenk på det visuelle

Har du egne bilder, se nøye gjennom kvaliteten og hva de formidler – og ta for all del nye, om nødvendig. Gode bilder kan nemlig forsterke budskapet, skape forståelse og pirre nysgjerrighet. 

5. Papirutgave eller digital løsning?

Skal du gå for en papirutgave av årsrapporten, bør du tenke på papirkvaliteter og trykktekniske finesser som kan heve rapportens visuelle kvaliteter. En gjennomarbeidet årsrapport på trykk kan være innbydende og lettlest, men bruk også digitale muligheter. Video, animert grafikk og søk i årsrapporten, kan være både praktisk og imponerende. For noen kan det til og med være aktuelt med både digital løsning, papirutgave og nedlastbar PDF. 

6. Lag en tidslinje

En tidslinje kan være en fin knaggrekke å henge fortellinger på. Under hvilke omstendigheter og samfunnsforhold vokste selskapet fram? Hvilke mennesker satte preg på utviklingen? Hva var utfordringene og vendepunktene, de historiske milepælene, de gode historiene? Og hvordan vil svarene på disse spørsmålene se ut i årene som kommer?

7. Helhetlig årsrapport

En god idé og et godt kommunikasjonskonsept gir rapporten en fin helhet, tydeliggjør viktige budskap, skaper interesse og øker kunnskap om virksomheten og verdi for leserne.

Dette må du tenke over til årsrapporten

  • Hvem er de(n) viktigste målgruppen(e)?
  • Hvilken informasjon er viktigst for målgruppen(e)?
  • Hvilke resultater er oppnådd, og hvordan fikk dere til det?
  • Hvilke målsettinger ble ikke nådd, hva har dere lært og hvordan bli bedre på dette fremover?
  • Hvordan har dere videreutviklet de interne ressursene?
  • På hvilken måte er virksomheten bærekraftig?
  • På hvilken måte tar dere et aktivt samfunnsansvar (CSR)?
  • Hvordan vurderer dere utfordringene og mulighetene i markedet?
  • Hvordan ser konkurransebildet ut?
  • Hva er virksomhetens strategiske prioriteringer og målsettinger?

Trenger du hjelp til årsrapporten?

Allegro kan selvfølgelig hjelpe deg med profesjonell utvikling, utforming og produksjon, både digitalt og i trykket utgave. Vi fyller de rollene du måtte ønske: Rådgiving, idé- og konseptutvikling, prosjektledelse, tekst, redaksjonelt arbeid, budskapsutvikling, design, infografikk, animasjoner, video, digitale løsninger, PDF´er, PPT-versjon med highlights mm.

Våre spesialister har solid erfaring og kompetanse gjennom å ha utviklet årsrapporter – for eksempel årsrapport for Cognia og FHF sin årsrapport. Med godt innhold, god struktur og et design som ivaretar den visuelle identiteten, blir den et verktøy dere kan være stolte av. Og selvfølgelig har vi respekt for tidsfrister, og er vant til å håndtere konfidensiell og økonomisk informasjon på en trygg måte.

Vil du vite mer? Ta kontakt med strategisk rådgiver Børre Thorstensen på e-post eller tlf: 975 32 960 for en uforpliktende prat om årsrapporter.