Allegro designer bærekraftsrapporter

Trenger du hjelp med grafisk utforming av selskapets bærekraftsrapport? Vi har god erfaring med design og kommunikasjon av ESG-rapporter.

Bærekraft er blitt en viktig suksessfaktor for næringslivet, og for selskap kan det å kommunisere arbeidet med bærekraft ha stor verdi både internt i egen organisasjon og eksternt til interessenter.

Vi i Allegro har lang erfaring med utforming og design av årsrapporter for både store, børsnoterte selskaper og mindre foretak. Nå kan vi også hjelpe ditt foretak med utforming av bærekraftsrapport – også kalt ESG-rapport.

Hva er ESG-rapportering/bærekraftsrapportering?

ESG er en forkortelse for «Environmental, Social and Governance». Ordene kan oversettes til miljø-, samfunns- og styringsmessige forhold, som alle er tre sentrale faktorer for å måle og vurdere bærekraftsarbeidet i en virksomhet.

Design av bærekraftsrapporter

Hvordan skal du få målgruppen til å lese innholdet i en bærekraftsrapport? Et godt designoppsett kan være med på å løfte leseopplevelsen for målgruppen og ikke minst skape engasjement. Bærekraftsrapporter består av mye informasjon i form av data, tall og tekst. Ved å bruke grafiske virkemidler og smarte designgrep – som beskrivende, illustrative bilder, forklarende overskrifter, mellomtitler og ingresser, faktabokser og infografikk – vil bærekraftsrapporten bli både leservennlige og innbydende. Vi har alltid fokus på universell utforming når vi designer rapporter slik at alle skal kunne få en god leseopplevelse.

I rapportene vi utarbeider, tar vi utgangspunkt i selskapenes eksisterende designmanualer (dersom dette finnes) for å skape en helhet og et sluttprodukt som er i tråd med annet materiell fra selskapet. Det er et mål at sluttresultatet skal fremstå delikat og formelt.

Samarbeid med The Governance Group

Når det gjelder selve innholdet til rapportene vi har utformet, har vi blant annet samarbeidet med analyse- og rådgivningsselskapet The Governance Group som leverer tekst og annet materiell til bærekraftsrapportene på oppdrag fra sine kunder. The Governance Group har spisskompetanse innen risikoidentifisering, styring, oppfølging og rapportering av bærekraft.

"ESG-informasjon kan lett bli uoversiktelig. En god ESG-rapport må utarbeides i tråd med etablerte standarder, og krever gjennomtenkt visuell fremstilling".

Kristian R. Andersen, Managing Partner i The Governanence Group.

Sammen med The Governance Group har vi blant annet utformet bærekraftsrapporter for Tidewater (tdw.com) og MPC Container Ships (mpc-container.com). Ta en titt på bærekraftsrapportene her:

Andre kunder, slik som avfallsselskapet NOAH (noa.no), har selv stått for innholdet til sin bærekraftsrapport – og vi har stått for designet:

Våre tekstforfattere kan også bistå med tekstarbeid, korrektur og det å skape dramaturgi.

Kommunikasjonsplan for bærekraftsrapporten

Vi anbefaler kundene våre å lage en kommunikasjonsplan for hvordan de ønsker å formidle innholdet i bærekraftsrapporten både internt og eksternt. En slik plan bør blant annet inneholde definerte mål og målgrupper. Den bør også inneholde en plan for hvor og hvordan rapporten skal lanseres. Bør det holdes en presentasjon med en gjennomgang internt? Hvordan skal den presenteres eksternt? Skal det sendes ut pressemeldinger, skal rapporten ligge tilgjengelig på nettsidene eller skal den kun produseres som trykket eksemplar? Hvilke egne sosiale medier skal nyheten om bærekraftsrapporten deles i? Bør det lages en «miniversjon»? Her kan våre rådgivere bistå med å lage en god plan.

Hvorfor er ESG-rapportering viktig?

Både investorer og en rekke andre interessenter krever i dag informasjon om muligheter og risikoer som selskaper er eksponert for, samt informasjon om hvordan disse faktorene blir håndtert. ESG-rapportering er derfor et effektivt kommunikasjonsmiddel å bruke overfor interessenter for å vise hvordan bærekraft skaper verdier og utgjør et konkurransefortrinn. En gjennomarbeidet rapport med velskrevet innhold og godt design er derfor svært viktig.

Ta kontakt med Børre på boerre@allegro.no

Vil du vite mer? Ta kontakt med strategisk rådgiver Børre Thorstensen på e-post: boerre@allegro.no eller tlf: 975 32 960 for en uforpliktende prat om bærekraftsrapporter.