SpareBank 1 BV - kommunikasjonskonsept

Allegro har utviklet et overordnet profilbyggende kommunikasjonskonsept som bidrar til å styrke banken markedsposisjon i regionen.

SpareBank 1 BV er lokalbanken for Vestfold og nedre Buskerud, med hovedkontor i Tønsberg. Banken er opptatt av å bidra lokalt og være med kundene sine i både tykt og tynt. For å styrke posisjonen sin ytterligere i nedslagsfeltet sitt, hadde banken behov for å utvikle et tydlig lokalt fotavtrykk. Allegro fikk derfor oppdrag med å utvikle et nytt kommunikasjonskonsept som kunne brukes både ovenfor privatmarkedet (PM) og bedriftsmarkedet (BM).

Et helhetlig konsept 

At banken er litt tettere på kundene, og at alle beslutninger tas lokalt, er en av de tingene som utgjør grunntanken bak konseptet "Vi er med" som vi har utviklet for banken. "Vi er med" er et helhetlig konsept som gir rom for å formidle – på en relevant og tydelig måte – at banken er med i alle livets faser. Historiefortellingen forsterkes ved å bruke store kontraster i de ulike kampanjebudskapene. Stikkord for uttrykket er ekte, lokalt og jordnært, med mennesker vi tror på i hovedrollen. I "Vi er med" ligger det mye varme, humor, positivitet og mangfold.

Sparebank1 BV allegro referanse

Mange flater og tiltak

Kampanjen er blitt tatt ut i en rekke ulike medier for å treffe de ulike målgruppene til banken. Vi har laget reklamefilm, filmer til sosiale medier, ulike annonser i digitale medier (lokalaviser, Google display, Facebook, Instagram), boards, print, rollups, redaksjonell omtale m.m.

Buss SpareBank1 Bv

Tatt veldig godt i mot i banken

Konseptet er blitt godt forankret blant de ansatte i banken og både prosessen og titltakene som er gjennomført er blitt godt mottat.

"Vi samarbeider godt med Allegro og er svært fornøyde med kommunikasjonskonseptet som er utviklet. Det favner om våre verdier og gir oss muligheten til å fortelle mange ulike historier. Vi er med-konseptet har skapt stor begeistring internt." Torunn Eide, markedssjef SpareBank 1 BV