OSEBERG SOLUTIONS – får orden på systemet!

For å styrke Oseberg Solutions posisjon i markedet, har Allegro utviklet ny logo, grafisk profil, nettsted og kommunikasjonskonsept for selskapet.

Oseberg Solutions har siden år 2000 levert, implementert og utviklet Dynamics 365 Business Central. Selskapet er en av Norges ledende aktører innen feltet og er Gold Certified Microsoft ERP Partner. For å styrke sin posisjon i markedet, og stå tydligere frem i pannebrasken til kundene, satte vi i gang en fornyingsprosess sammen med selskapet. 

Logo og grafisk profil

Det første vi tok tak i var å utvikle en ny og moderne logo med tilhørende grafisk profil til selskapet. Logoen gjenspeiler at det er tre produktgrupper som utgjør hjørnesteinene i Oseberg Solutions forretningsløsninger. Uttrykket er stilrent og minimalistisk og er like sterkt i positiv som negativ versjon.

Utvikling av nytt nettsted

Nettstedet er utviklet i Wordpress med god struktur og oppgradert innhold. Allegro har hatt ansvar for hele prosessen med wireframes, webdesign, brukervennlighet, programmering og publisering. Innholdet på nettstedet er godt SEO-optimalisert. Etter at det nye nettstedet ble etablert har det ført til økt trafikk inn til Oseberg Solution.

Kommunikasjonskonsept

Det overordnede kommunikasjonskonseptet skulle bidra til å løfte navnet frem i pannebrasken på målgruppen og diffrensiere seg fra konkurrentene.

Vi tok utganspunkt i at siden dataløsningene til Oseberg Solution fungerer optimalt, øker det både arbeidsgleden og produktiviteten. Da får kundene en mer bekymringsfri hverdag med mindre stress og frustrasjon. På den måten bidrar Oseberg Solution ved å få orden på systemet.