LUNDHS – synlighet for norsk naturstein

Økt synlighet for norsk naturstein

Larviksbedriften Lundhs er Norges ledende produsent av naturstein. Da de skulle innta det norske markedet var behovet for synlighet stort.

Allegro og Lundhs samarbeidert om digital synlighet i det norske markedet

Allegro ble stolt samarbeidspartner, og i dag bidrar vi med følgende kommunikasjonsoppgaver:

  • Rådgivning
  • Medieplanlegging
  • Produkt-PR
  • Bloggsamarbeid
  • Printannonser
  • Drifting av Facebook-side
  • Displayannonser
  • Søkemotoroptimalisering

Kjennskap og kunnskap

Lundhs ønsket og øke kjennskap og kunnskap om merkevaren og de ulike steintypene hos interiørjournalister. Allegro arrangerte møter mellom Lundhs og ulike relevante journalister i de største interiørmagasinene, for å etablere et godt samarbeid med tanke på produktomtale og annonsering.

Inspirerende bloggunivers

Vi inngikk også samarbeid med bloggerne Gitte og Filip. Deres blogg hadde en perfekt stil og tone som Lundhs identifiserte seg med. Gitte og Filip deler bilder og tekst om Lundhs benkeplater med sine lesere i et svært inspirerende bloggunivers. Dette er en fin måte å vise inspirasjon til relevante målgrupper på.  

 

Medieplan og annonsering

Sammen la vi en plan for synlighet i interiørmagasinene via inspirerende print-annonser for Lundhs Real Stone. Lundhs Real Stone er en samling med utvalgt naturstein, larvikitt og anortositt, som utvinnes av Lundhs. Vi satt opp en medieplan og designet annonser for å øke kjennskap om merkevaren Lundhs, og for å økte kunnskap om de ulike steintypene.

 

Facebook og årshjul

Facebook ble en viktig mediekanal for Lundhs. Vi møtes jevnlig for å diskutere tema, bilder og innlegg basert på et redaksjonelt årshjul. Allegro sørger for utforming av poster, tekst, publisering, fremming av poster og analyse. Jevnlig setter vi opp konkurranser for å øke engasjementet ytterligere.  

 

Søkeord og digital rådgivning

Det jobbes kontinuerlig med økt synlighet i søkemotorer. Allegro har ansvar for søkeordannonser og gir samtidig råd om innholdsarbeid på nettsidene til Lundhs for økt effekt. Allegro benytter MOZ SEO som et rapporteringsverktøy i tillegg til Google Analytics og Search Console. Vi overvåker ulike nøkkelord og jobber for økt rangering og plassering.

 

Redaksjonsmøter og analyse

Hvert kvartal gjennomgår vi status på de ulike kommunikasjonsoppgavene. Vi drøfter analyserapporten som presenterer trafikk på nettsidene, lundhsrealstone.com, fordelt på markedene Norge, UK, Argentina, Tyskland og USA. Rapporten for Norge tar også for seg hovedtallene for AdWords-annonsering og aktiviteter på Facebook.