FHF– nye nettsider og oppgradering av grafisk profil

Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings- finansiering (FHF)

FHFs overordnede mål er å skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling. Sammen med Allegro fikk de nye nettsider og en oppgradering av grafisk profil.

Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings- finansiering (FHF) er et statlig aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet som finansieres 100 % av sjømatnæringen gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 %. FHFs overordnede mål er å skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling. Det krever at FHFs prioriteringer og aktiviteter er godt forankret i næringen, at aktører i næringen er involvert i FHFs aktiviteter og at FHF evner å bidra til at FoU-resultater kan tas i bruk i næringen og bidra til verdiskaping og vekst.

Oppdrag

FHF ønsket nye nettsider og oppgradering av grafisk profil for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Tre sentrale utfordringer skulle løses:

  • Næringen FHF skal kommunisere til er mangfoldig. De skal treffe med budskap både mot fiskeren som for det meste av tiden er om bord på båten sin, uten tilgang til PC, og til lederne av oppdrettsselskaper, ofte med økonomisk bakgrunn, samt personer med veterinærfaglig bakgrunn.
  • I tillegg var det viktig at forskningsinstitusjoner finner den informasjonen de trenger for å søke om midler hos FHF, samt at alle åpne utlysninger er enkle å finne. Det skulle også fremkomme tydelig hvordan FHF jobber og ivaretagelse av den såkalte brannmuren mellom FHF og forskerne.
  • Kommunikasjon i ulike media, -sosiale media, trykte medier, hva skal hvor?

Leveransen fra Allegro

NYE NETTSIDER

• Analyse og vurderinger av grep for nettsiden
• Oppbygging og struktur
• Design og programmering
• Ny CMS løsning med skreddersydd funksjonalitet i forhold til behov
• Integrasjon mellom eksterne applikasjoner, som blant annet FHF sin prosjektdatabase og nettsider.

 

GRAFISK PROFIL

• Logo
• Fonter
• Visuell identitet med mer moderne look på digitale og trykte flater.
• Hvilken stil som velges på hjemmesidene er også styrende for hvordan trykt materiell ser ut.
• Oppdatering av profilhåndbok