BAKEHUSET – lokale brød

Redesign av Bakehusets lokale brødpakker

Bakehuset har 11 lokale bakerier spredd rundt i Norge. Alle de lokale bakeriene har sin unike historie og arv. For å få frem dette, valgte vi å spille på flere strenger; geografi, topografi, lokale landemerker, natur, kultur, næringsvirksomhet og sist men ikke minst lokale dialekter.

Vi forbrukere er opptatt av kvalitet, smak, ferskhet og trygghet rundt råvarer. Å kjøpe mat som er kortreist, lokalt og bærekraftig har blitt identitetsbærere og en viktig del av det å ta samfunnsansvar hos bevisste forbrukere. De lokale håndverksbakeriene har derfor fått økt fokus og fornyet status.

Allegro ble utfordret av Bakehuset til å lage et emballasje-konsept og designsystem for alle de lokale brødene. I designet skulle hvert bakeri sin unike identitet fremkomme, samtidig som varianter tydelig skulle differensieres med navn og farger. Målet med det lokale uttrykket var å vise at Bakehuset har mange lokale bakerier, med de samme kvalitetene som de lokale håndverksbakeriene.

Konsept og emballasjedesign

For å få frem den lokale identiteten valgte vi å spille på flere strenger; geografi, topografi, lokale landemerker, natur, kultur, næringsvirksomhet og sist men ikke minst lokale dialekter og skreddersydde tekster.

For å gi det visuelle uttrykket et unikt særpreg, benyttet vi illustrasjon på pakkene. Streken er rundt og leken, og den varme, jordnær fargepaletten er nøye definert for å gi en opplevelse av god smak. Dette var spesielt viktig siden motivene i seg selv ikke gjenspeiler råvarer, produkt, prosess eller en typisk mat-situasjon.

Hvert bakeri gjenforteller sin historie med sin egen unike dialekt, og produktene har lokale navn, som Bergensbrød, Sørlandsbrød, Martens grovbrød etc. Vi har utviklet et eget emblem bestående av tre kornaks og teksten «vårt lokale».

I tillegg til at posene har fått ny og lokaltilpasset design, bidrar de også til en årlig reduksjon av 70 tonn plast! Les mer om dette på grontpunkt.no

Involvering, engasjement og stolthet

Underveis i prosessen har de lokale bakeriene vært involvert i for bindelse med utvikling av deres unike motiv. Resultatet har blitt tatt svært godt imot og alle har ønsket seg illustrasjonene i storformat, som utsmykning i egne lokaler. Det har også blitt utviklet animasjoner som viser frem de ulike regionene sine stoltheter. Dette har blitt delt og promotert via sosiale medier.

Et prosjekt som startet med behov for nye pakker har her ført til godt engasjement og intern stolthet hos kunden – sånne ringvirkninger blir også vi i Allegro veldig stolte av.

Illustrasjoner fra hele Norge

Med utgangspunkt i lokale behov, har Bakehuset nå et design-kit med unike illustrasjoner fra hele Norge. Illustrasjonene kan isoleres og/eller kombineres, og de kan benyttes som kommunikasjon på alle slags kontaktflater, være seg en t-skjorte, en film eller et nettsted.

Bakehuset har allerede utviklet en matboks som samler hele Norge gjennom illustrasjoner fra alle bakeriene. Denne vil deles ut til idrettslag og foreninger som trenger nyttige premier til sine arrangementer. Med på kjøpet får man litt kunnskap og historiefortelling fra hele landet.