BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN – grafisk profil

Allegro har utviklet grafisk profil og designkonsept for Bypakke Tønsbergregionen.

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem for regionen som er miljøvennlig, robust og effektivt. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune samt kommunene Tønsberg og Færder. Staten vegvesen er faglig instans for prosjektet og var vår oppdragsgiver.

Gjenspeile Tønsbergregionen

Prosjektgruppen ønsket forslag fra Allegro til designkonsept for prosjektet. Designet skulle ikke være en del av fylkeskommunen eller Statens vegvesens profil, men ha et eget unikt uttrykk som gjenspeilet kjennetegn for Tønsberg-regionen og målene for prosjektet. Det var et poeng at designet skulle snakke spesielt godt til unge voksne som er opptatt av bomiljø, klima og fremtiden, selv om alle befolkningsgrupper skulle nås.

Helstøpt designkonsept

Allegro utviklet en logo som har symbolikk fra veisystemer, bro og integrasjonen mellom trafikk og miljø. Vi utviklet også piktogrammer som identifiserer ulike særområder. Det ble også satt opp brosjyrer, planprogram, rollups, FB-side med mer.