Ta bussen du også!

Med kampanjen "Bussløftet" fikk vi Grenlands befolkning til å få øynene opp for fordelene med å ta bussen. Resultatet ble at salget av periodekort steg med utrolige 118 % i forhold til samme periode året før!

For å redusere bilbruken i Grenland, satses det stort på kollektivtrafikk i regionen. Prisene er derfor blitt senket og hyppigheten på avgangene økt for å gjøre tilbudet så attraktivt som mulig for enda flere. Målet er at Grenland på sikt skal kunne tilby Norges beste kollektivtilbud til innbyggerne i regionen.  Vi fikk den hyggelige jobben med å lage kampanjen som skulle fronte denne satsingen.

Vår tanke: Vi ønsket å benytte reelle sjåfører som passasjerene møter i det daglige for å skape nærhet og troverdighet. I tillegg brukte vi små lekebusser for å få godt frem at det dreier seg om busstilbudet, og gjøre det ekstra tydelig at vi har krympet prisene.

Ønsket etterlatt inntrykk: «Nå er det enda gunstigere å velge bussen fremfor bilen i det daglige».

Oppfølgerstunt: I løpet av kampanjen ble det en massiv økning av bussbruken og salget av periodekort seteg med hele 118 %. Etter disse oppmuntrende tallene, måtte vi bare gjøre denne doble avisannonsen også …

Det store bussløftet er blitt mulig å gjennomføre takket være belønningsmidler som Bypakke Grenland har fått tilført fra staten. Tiltakene for å få på plass et best mulig busstilbud er kommet i stand som følge av et samarbeid mellom flere aktører. Telemark Fylkeskommune, Siljan-, Porsgrunn- og Skien kommune samt Nettbuss og Vestviken kollektivtrafikk(VKT).