TECHNET – konsept, medieplan, mediemix og annonsering

Kommunikasjon som skapte oppmerksomhet om skytjenester.

Technet AS er et solid selskap i Larvik som leverer skytjenester – fra enkeltstående skytjenester, Servicedesk løsningen Technet Management system, til full outsourcing av IT-løsninger. De er også en rådgiver og samarbeidspartner som tilbyr tekniske organisasjonsutvikling.

Kommunikasjonsutfordring

Få i målgruppen hadde kjennskap til Technet. Noen hadde kanskje hørt om/noe kjennskap uten at de hadde mye kunnskap om produktene og deres tjenester.

Kommunikasjonsmål

De ønsket å øke kjennskapen om Technet som rådgiver og samarbeidspartner og som spesialist av skytjenester og servicedeskløsningen TMS.

Konsept og fotoopptak

Allegro utviklet et overordnet reklamekonsept med mål om oppmerksomhet og stoppeffekt. Dette ble også grunnlaget for annonsering. Hensikten var å trigge og øke bevissthet “top of mind” om Technet/navnet og hva som er Technet sitt hovedbudskap. Vi tok utgangspunkt i ordet SKY og satt det sammen med andre og slik at det fikk en ny og artig mening. Vi gjennomførte et fotoopptak for å få rett stil og tone. Til og med en av Technet sine ansatte stilte opp på foto i tillegg til profesjonelle modeller.

Markedsplan og mediemix

Kunden ønsket også en sparringspartner i arbeidet med markedsplanen for 2017/18. Allegro stilte med kompetanse og vurdering i forhold til fordeling av midler og valg av aktiviteter og kanaler.  Vi satt opp en mediemix med fokus på digital annonsering som var tydelig rettet mot de ulike målgruppene.  Allegro designet annonser for både print og digitale flater i følgende medier:

  • Finansavisen
  • Dagens Næringsliv
  • Digi
  • E24
  • Google AdWords
  • Egne medier