TRIMIT - Fra innsikt til handling

TRIMIT hadde planer om å utvikle et nytt nettsted som setter kunden i sentrum, og ønsket å involvere deres interessenter i arbeidet.

I et nettstedsprosjekt er det mange ulike faktorer som kan påvirke sluttresultatet. Derfor startet vi med et omfattende forprosjekt, med involvering av interessenter fra flere land, inkludert Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Sveits og Nederland.

Allegros CX- og UX-konsulenter samarbeidet med TRIMITs interne prosjektgruppe for å gjennomføre workshops og kundeintervjuer. Målet var å innhente mest mulig innsikt før selve design- og programmeringsfasen, for å unngå overraskelser og store endringer etter utviklingen.

Løsning og resultater:

Som et resultat av samarbeidet ble det utviklet seks kundepersonas. Vi fikk også et detaljert kundereisekart for tre nøkkelindustrier. Deretter ble det designet maler for den nye TRIMIT-nettsiden som skulle utvikles. TRIMIT er i ferd med å implementere disse funnene i samarbeid med sin teknologiavdeling, og setter kursen for en sømløs, effektiv og tilfredsstillende kundeopplevelse.

«Gitt de distinkte kulturelle identitetene i de ulike landene vi opererer i, var det klart for oss at det å unnlate innhenting av innsikt fra våre kunder og ansatte på tvers av landegrensene, ville være en kritisk feil. Derfor inngikk vi et forprosjekt-samarbeid med Allegro til vår nye nettside. Behovet var ny nettside, som ikke bare ville gi en optimal digital opplevelse for kundene, men som også ville være en kilde til stolthet for de ansatte. Den skulle bli en nøkkelressurs i arbeidet med merkevarebygging, omdømme, employee branding og ikke minst salg. Det ingen tvil om at dette måtte være en solid prosess som inkluderte de virkelige ekspertene; våre kunder og ansatte. Gjennom samarbeidet, som strakte seg over flere avdelinger, inkluderte IT, salg, HR, markedsføring og toppledelsen, har vi tatt en lærerik reise med segmentering, utvikling av personas, brukerinnsikt og designprototyping. Arbeidet har ikke bare vært nyttig for utviklingen av den nye nettsiden, men har også hatt bredere anvendelse i hele organisasjonen. Nå ser vi med forventning frem til lanseringen av vår nyutviklede nettside»

Ida Elise Andersen, TRIMIT