Fremtind - Kunnskapsbygging i bedriften

CXM-teamet til Fremtind Forsikring ønsket å øke fokuset på CX og kunnskap om CXM for hele selskapet.

Gjennom CXM-teamet jobber Fremtind for å bygge et tverrfaglig miljø rundt kundeopplevelse. Noe av det viktigste er å koble ressurser fra ulike forretningsområder og avdelinger sammen for å kunne samarbeide om oppgavene. Det gjøres allerede mye bra knyttet til kundeopplevelse i de ulike avdelingene og teamene, men det er fremdeles litt å gå på når det kommer til felles utgangspunkt og det strategiske arbeidet rundt kundeopplevelse. Ved å jobbe sammen, med utgangspunkt i én felles strategisk plattform for kundeopplevelse, blir bedriften bedre rigget for å dra i samme retning og heve kundeopplevelsen.

Dette ble gjort

Teamet arrangerte en CX-Bootcamp for flere ledere og interessenter. Målet var å øke CXM-kompetansen og hvorfor det er en forskjell på det operasjonelle arbeidet rundt CX og det strategiske arbeidet som CXM skal hjelpe til med. Det var viktig å få onboardet alle på hva bedriften skal jobbe med, og hvorfor. I tillegg til kompetanseheving, var bootcampen også en form for teambygging og inspirasjon for deltakerne.

 

Bootcampen var en to-dagers workshop, med en kombinasjon av teoretisk og praktisk læring, der konsernledelsen deltok den første dagen. Workshopen bidro til økt forståelse og engasjement, og den presenterte en empatisk tilnærming som bidro til at flere så verdien av å samarbeide på CX-prosjektet.

Resultater

• Engasjement fra ledere både i konsernledelsen og andre – noe som var en del av hovedmålet

• Teamet fikk et felles utgangspunkt for å jobbe videre med kundeløftet, strategi rundt CX buy-in, og ikke minst inspirasjon til å fortsette arbeidet og ta det videre ut i organisasjonen

• Teamet var veldig fornøyd etter to intense dager. De fikk noen aha-opplevelser, men også trygghet på at bedriften er på god vei og at mye av det som allerede gjøres er riktig