BODY PROJECT - grafisk profil og nettsted for rekruttering

Body Project skal forebygge spiseforstyrrelser hos unge kvinner gjennom interaktive gruppediskusjoner. For å promotere prosjektet og bidra til rekruttering av deltakere, utviklet Allegro nettside og grafisk profil for å treffe målgruppen.

Prosjektet ledes av Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus og gjennomføres i samarbeid med Diabetesforbundet. Forskning viser at forekomsten av spiseforstyrrelser er tredoblet hos unge jenter med type 1 diabetes, sammenlignet med unge jenter uten diabetes. Body Project er opprinnelig utviklet i USA, og har vist seg å være effektivt i å forebygge spiseforstyrrelser hos unge.

Allegro har utviklet grafisk profil og nettsted for Body Project – et forskningsprosjekt som gjennomfører digitale møter med unge kvinner som ønsker å ha, og bidra til et sunt kroppsbilde. Målet med prosjektet er å forstå hvordan media og samfunnet påvirker hva vi tenker om vår egen kropp - og hvordan vi aktivt kan motstå kroppspress.

 

– Alle i dette teamet er mødre til døtre, så dette oppdraget engasjerte oss sterkt. Flott at det bevilges midler til et pilotprosjekt som har som mål å forebygge spiseforstyrrelse hos en sårbar pasientgruppe, sier Anita Marie Myklebust, rådgiver i Allegro.

Kroppens visuelle former

Allegro har utviklet en visuell identitet som sammen med navnet er prosjektets ansikt mot målgruppen; unge jenter med diabetes 1. Logoen, fargene og de visuelle elementene viser konturene av et ansikt og hode, og gir assosiasjoner til kropp og former. Logo, farger, typografi og grafiske elementer er samlet i en profilmanual som beskriver bruk og muligheter.

Viser grafisk profil og nettsted for Body Project

Rekrutteringskanal

Nettsiden er en rekrutteringskanal for å nå unge deltagere som ønsker å være med i prosjektet. Alle unge kvinner med type 1 diabetes fra 16 til 30 år ønskes velkommen til å delta i prosjektet.

Nettsidens innhold er informativt og med tydelige "call to actions". Det visuelle preger siden og skaper en tidsriktig "look" som er testet på, og tilpasset målgruppen.

– Body Project er et program for å forebygge spiseforstyrrelser hos unge kvinner fra 16 år gjennom interaktive gruppediskusjoner om kroppsbilde, kroppsidealer og kroppspress. For å promotere prosjektet og bidra til rekruttering av deltakere, trengte vi en innbydende nettside og gjenkjennbar logo for å treffe målgruppen. Vi trengte også litt starthjelp til å fronte prosjektet i sosiale medier. Allegro har hjulpet oss med dette og vi er strålende fornøyd med resultatet, sier Line Wisting Forsker, PhD, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP)

Kompetanse på helse

Allegro har bred erfaring med kommunikasjon og markedsføring innen helse. Erfaring med f.eks legemiddelindustrien har gitt innsikt i mange pasientreiser og målgrupper innenfor fagområder som kreft, depresjon, revmatisme, med mer. Flere av prosjektene har involvert kontakt med pasienter/brukere, helsepersonell og forskningsmiljøer.

Allegro har samarbeidet med Oslo universitetssykehus