En romsligere tilværelse med SpareBank 1 BV

Den digitale boliglånskampanjen tar utgangspunkt i en enkel idé som utnytter formatet. Det gav gode resultater.

En enkel idé ble til fysiske nettannonser. Ved å utnytte formatets begrensninger visualiserer vi det å leve trangt, fysisk og metaforisk.

Spesialbygde pleksikasser

For å lage fysiske pleksiglass-bokser som modellene kunne krype inn i, ganget vi opp måltallene til nett-bannerne som kampanjen skulle kjøres i.

Fikk frem den ekte følelsen

Ved å ha modellene inne i ekte pleksikasser, fikk vi godt frem den virkelige følelsen av å ha det trangt. Det var en effektiv måte å raskt kommunisere budskapet om at SpareBank 1 BV hjelper deg med å få mer rom i hverdagen, gjennom gode lånevilkår og god økonomisk rådgivning.

It's alive!

Modellene ble "levende" i annonsene ved hjelp av Stop-motion.

Kreativitet og godt håndverk gav resultater

Det var to hovedmålgrupper for kampanjen. Halvparten av «boksene» var rettet mot unge mennesker i etableringsfasen som skal bryte ut og kjøpe bolig for første gang. Den andre halvparten av boksene var rettet mot familier som ønsker seg mer rom i hverdagen gjennom bedre betingelser på boliglånet eller ved å bytte til fleksilån.

Kampanjen leverte svært gode resultater ovenfor begge målgruppene. Særlig Felxilån fungere svært bra med tall langt over benchmark. Boliglån for unge endte også godt over benchmark for hva som er vanlige resultater. Det viser at kreativitet er lønnsomt.

 

««Boliglån er et av bankens aller viktigste fokusområder, og vi ønsket å utvikle et konsept som kunne kommunisere budskapet vårt på en ny måte. Vi er strålende fornøyd med den kreative vinklingen – som både favner om bredden i produkttilbudet vårt, samt vekker interesse og oppmerksomhet i markedet. Sammen med lokale krefter og aktører har vi fått et kampanjekonsept som leverer. Tusen takk for godt arbeid!»»

Torunn Eide – Markedssjef hos SpareBank 1 BV
Før vi lagde plexikassene visualiserte vi ideen med skissetegninger
Før vi lagde plexikassene visualiserte vi ideen med skissetegninger

Før vi bygde plexikassene, visualiserte vi ideen ved hjelp av illustrasjoner for å tydeliggjøre hvordan vi så for oss å løse oppgaven.