A-Vet smådyklinikk

Merkevareworkshop

Smådyrklinikken i Larvik ønsket å styrke sin posisjon og merkevare i lokalmarkedet. Oppdraget ble gitt til oss i Allegro, og vi har nå ledet klinikkens ansatte gjennom en spennende merkevareprosess med kreative oppgaver og faglig påfyll.

Allegro har ledet klinikkens ansatte gjennom en spennende merkevareprosess med kreative oppgaver og faglig påfyll.

Et tøft marked i endring

Den norske veterinærbransjen har gjennomgått store endringer de siste årene, og bransjen har vært preget av mange oppkjøp og nyetableringer. Antall dyreklinikker har økt drastisk, og kunnskapsnivået blant norske veterinærer har blitt høyere. 

For å kunne konkurrere i et tøft marked, valgte A-Vet smådyrklinikk å fokusere på merkevarebygging. 

Felles visjoner

Allegro designet en merkevareprosess som besto av 3 samlinger med alle ansatte på klinikken. Samlingene fokuserte på gode diskusjoner og gruppearbeid - en annerledes og velkommen avveksling fra den normale veterinær-hverdagen. 

Vi jobbet spesielt med å tydeliggjøre visjoner, verdier og forretningsidé. Det er viktig at alle de ansatte har en felles oppfatning av A-Vet sine fremtidsdrømmer, merkets personlighet og veien videre. Godt forankrede verdier kan gjøre de ansatte til klinikkens fremste ambassadører.

Merkevare workshop

Hva skal kjennetegne merket? 

Konkurrentanalyse hører hjemme i enhver merkevarestrategi. Det er viktig at de ansatte i A-Vet er bevisste på hva som skiller deres klinikk fra andre i samme bransje.  Vi analyserte hva som var kjernen i deres  merkevare, og fasiliterte oppgaver for å kunne visualisere dette. 

En felles plattform  

På siste samling ble merkevareplattformen presentert for de ansatte. Her var det selvsagt rom for innspill og drøfting. Hensikten med selve merkevareplattformen er å stake ut en felles kurs for alle ansatte; når alle har en klar forståelse av hvem A-Vet er, blir det enklere å dra alle i samme retning. 

En slik prosess er ikke bare viktig for å bygge merkevare, men også for å styrke de ansattes motivasjon og engasjement på arbeidsplassen. 

Living the brand 

Neste steg er å sette merkevaren ut i livet. Det er kanskje nå den tyngste jobben begynner. Hvordan kan A-Vet og hver enkelt ansatt leve ut merkevaren hver dag, og være klinikkens beste ambassadør overfor omgivelsene?  

Hva er en merkevare? 

  • En persons følelse og opplevelse av et produkt, tjeneste eller selskap
  • Definert av individer - ikke av selskaper 
  • Det er menneskene som skaper sin egen versjon av merkevaren 
  • Selskaper kan ikke kontrollere denne prosessen 
  • Selskaper kan påvirke prosessen ved å kommunisere de kvaliteter som gjør dette produktet/servicen/selskapet annerledes enn andre 
  • Når nok mennesker får den samme følelsen og opplevelsen - først da har et selskap en merkevare

Ønsker du å lære mer om merkevarebygging eller trenger du hjelpe til å lede en merkevareprosess? Ta kontakt med en av våre rådgivere