Kan vi optimalisere kundeopplevelsen i offentlige sektor?

CX handler om å forstå og å oppfylle brukerens behov. Dette fokuset er nå svært utbredt innen private virksomheter i Norge, men det er viktig å ikke glemme at det også finnes store muligheter for forbedring innen offentlig sektor.

Bilde av ansatt Joanna Carr

Publisert 29. aug. 2023

Skrevet av Joanna Carr

CX-konsulent

For offentlig sektor er «kunden» innbyggerne – og fokuset bør være å løse deres utfordringer, være proaktive og ligge i forkant av problemer, og å svare til deres forventninger.  

I teorien høres dette kanskje enkelt ut, men det er kun de færreste offentlige tjenester som lykkes konsekvent med dette i dagens samfunn. Ved å inkludere CX-design i offentlig sektor, vil brukerengasjement bli en topp-prioritet og det offentlige – som ofte er gjenstand for mye kritikk – kan utvikle seg til å bli mer brukervennlig. På sikt vil dette styrke tilliten, øke tilfredsheten og forsterke forbindelsen mellom innbyggere og offentlige institusjoner. 

CX som katalysator for innovasjon 

CX-design i offentlig sektor handler om å identifisere utfordringer og å implementere innovative løsninger. Ved å benytte brukersentrerte metoder, slik som kartlegging av kundereise og Impact Map, kan offentlige tjenester tilpasses og forbedres på en effektiv måte. Hvor ligger flaskehalsene? Hva opplever brukerne som uforståelig eller vanskelig? CX-design lar deg tenke utenfor boksen og skape gode løsninger som kommer utfordringene i forkjøpet. 

Kontinuerlig forbedring og tilpasning 

Bruk av CX-metodikken i offentlig sektor bør – som i privat sektor – være en løpende prosess. «Best Practice» krever konstant læring, tilpasning og forbedring. Ved å samle inn brukerdata og tilbakemeldinger, kan offentlige institusjoner identifisere svakheter og muligheter for forbedring. Gjennom prototyping, testing og evaluering kan tjenester optimaliseres basert på innbyggernes faktiske behov. Denne vedvarende innsatsen sikrer at det offentlige forblir relevant og tilpasset til samfunnets skiftende krav og forventninger. 

Samarbeid og kunnskapsdeling 

CX-design i offentlig sektor må være en felles innsats. Ved å dele kunnskap, beste praksis og erfaringer, kan offentlige institusjoner dra nytte av hverandres innsikt og suksesser. Dette fører til en kultur for kontinuerlig læring og forbedring, og muliggjør en helhetlig tilnærming til offentlig tjenesteyting. 

CX-design som et redskap for inkludering og likestilling 

En vesentlig del av CX-design i offentlig sektor er inkludering og likestilling. Ved å anerkjenne mangfoldet blant innbyggerne, deres unike behov og utfordringer, kan offentlige tjenester utformes på en måte som sikrer lik tilgang for alle. Dette bidrar til å minske sosiale forskjeller og bygge et samfunn som er mer inkluderende og rettferdig. 

Les vår guide til CX-design i offentlig sektor.  

Konklusjon 

CX kan forbedre offentlig sektor ved å sette brukeropplevelse i sentrum av all tjenesteutvikling. Ved å benytte prinsippene for CX-design, kan offentlig sektor skape positive opplevelser for innbyggerne, bidra til innovasjon, sikre kontinuerlig forbedring, og bygge sterke samfunn basert på tillit og engasjement. Samtidig er det viktig å understreke behovet for samarbeid, kunnskapsdeling og inkludering for å sikre en helhetlig og bærekraftig implementering av CX-design i offentlig sektor. 

Med CX som kompass, kan offentlig sektor bli en pålitelig og effektiv tjenesteleverandør som imøtekommer behov på en positiv og meningsfull måte. Vi mener dette er veien mot en bedre fremtid – der offentlige tjenester er tilgjengelige, effektive og tilpasset samfunnets behov.  

Meld deg på en passende workshop om temaet torsdag 26. oktober 2023.