Russ.no

Utvikling av russedress.no, russeservice.no og russ.no

I backend-, frontend- og integrerte systemer vi har videreutviklet, lar løsningene russen handle russedresser, luer og tallrike effekter tilknyttet den årlige russefeiringen.

Allegro har utviklet, og videreutvikler kontinuerlig, et bredt spekter av tekniske løsninger for russen.

Arbeidet utføres i et bredt sammensatt team av kompetente medarbeidere med ulike spesialfelt, bestående av, bl.a., back-end, front-end, UX-designere og rådgiver.

Allegro har siden 2011 hatt et betydelig og svært omfattende oppdrag med å drifte det som nå er de tre nettstedene russedress.noruss.no og russeservice.no