Skolen som aldri sover!

Med film om livet på skolen, «uformelt» filmet med GoPro, kombinert med et visuelt uttrykk i selfiesjangeren på øvrig materiell, har søknadene strømmet inn til Ringerike Folkehøgskole.

Vi opplever det beste året noensinne i forhold til rekruttering.

– Morten Eikenes, rektor Ringerike FHS

At de mest fornøyde elevene går på folkehøgskole, viser at det er noe helt unikt med miljøet på skolene. Samtidig er kunnskapen om hva et år på folkehøgskole innebærer, utenom linjefagene, lav hos mange. Det var dermed på sin plass og gi de unge litt innsikt. Gjennom en kanal ungdommen prefererer – og med virkemidler som appellerer, nemlig vennskap og «det sosiale».

 

På Ringerike Folkehøgskole bor og lever elevene side om side på skolen. Alt er lagt rette for å få nye venner – venner for livet – og for at man skal utvikle seg både faglig og sosialt, også utenom skoletiden. Dette dannet utgangspunktet for kommunikasjonen.

Med en klart definert målgruppe; ungdommer mellom 18 og 20 år, gikk vi målrettet til verks og brukte Facebook som spredningskanal for rekrutteringsfilmen. Vi lagde også et «bestevenn-kort», for å forsikre søkerne om at dette kom til å bli et år de sent ville glemme. Dét ga resultater: De over 100 plassene på skolen ble fylt opp i rekordfart!