Repstad Anlegg – Rigget for fremtiden

En konseptuell firmapresentasjon

Repstad Anlegg, som startet med én mann og én traktor for over 70 år siden, har vokst til å bli en av landets ledende entreprenørselskaper innen havneprosjekter, kaianlegg og infrastruktur langs Norges kyst, samt rehabilitering av demninger og kraftanlegg.

Bakgrunn og utfordring

I forbindelse med videre vekstambisjoner hadde selskapet behov for en solid firmapresentasjon som skulle vise spesialkompetansen, kompleksiteten, omfanget og bærekraftperspektivet innenfor det de driver med. Hovedmålet var å lage en presentasjon for potensielle investorer og nåværende og fremtidige kunder.

Idé- og konsept

Konseptet ble bygget rundt visjonen “Rigget for fremtiden” og verdiene Rå, Rigget, Real og Robust. Visjonen forteller hvilken retning Repstad Anlegg skal jobbe mot: Solide anlegg som er bærekraftige de neste 100 år. Verdiene representerer hva Repstad Anlegg står for og hvordan medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere skal oppleve at det er å jobbe hos eller sammen med Repstad Anegg.

Løsningen

Vi gikk i dybden for å belyse hvordan det store verdensbildet med globale og lokale utviklingstrekk vil påvike hvordan man utvikler fremtidens havner, kaianlegg og infrastruktur langs Norges kyst, samt alle Norges demninger og kraftanlegg. I dette store landskapet ligger utfordringene, mulighetene og kravene vi vil møte; konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger, den sikkerhetspolitiske situasjonen, forskning og teknologi og sirkulær økonomi – for å nevne noe.

I tillegg løftet vi frem betydningen av hvordan sjøfarten og den maritime næringen har formet, og fremdeles vil forme, landets historie og identitet i årene som kommer. Da kan vi nevne næringer som fiskeri og oppdrett, transport, skipsfart, olje, gass og offshore, havvind, polarforskning og ekspedisjoner, samt maritim kompetanse og teknologi.

Det er nettopp denne fremtiden Repstad Anlegg er rigget for.

God oversikt over nøkkelinformasjon

Presentasjonen inneholder også god oversikt over nøkkeltall, risikostyring, HMS, maskiner og utstyr, FNs bærekraftsmål, referanser og sertifiseringer.

Vellykket prossess med godt resultat

Etter at presentasjonen ble laget er Repstad Anlegg AS nå eid av Endúr ASA, som er et nordisk industrikonsern og en ledende aktør i markedet for marin infrastruktur og løsninger til sjø- og landbasert oppdrettsnæring.

Sjekk ut virksomhetspresentasjonen her (åpnes i ny fane).