Norautron – fornyelse av grafisk profil og markedsmateriell

En teknologibedrift som blir lagt merke til

Norautron er et fullservice teknologisk konsern med hovedkvarter i Horten. De utvikler, produserer og markedsfører “high end” elektronikk for et bredt marked, og har kunder over hele verden.

Allegro fikk oppdraget med å fornye og forsterke det grafiske uttrykket for å hjelpe Norautron med å etablere en tydeligere identitet i markedet. Vi gjorde en fullstendig oppgradering av visuell profil og utviklet ny profilhåndbok. Deretter engasjerte vi fotografen og fikk bygget opp et helt nytt bildearkiv til bruk i markedsføringen.

Synlighet på bred front

Den nye profilen ble rullet ut på en rekke flater; messemateriell, brosjyrer, annonser, elektroniske media, skilt, klær og aksidens-trykksaker.

Merkevaren styrkes ved god tydelighet

Implementering av iøynefallende profil på bred basis skaper
et robust etterlatt inntrykk, og er med på å forsterke merkevaren.