Konnerud Senter Panorama

Konnerud er stedet folk vil flytte til, men som ingen vil flytte fra. Det er grunntanken vi har hatt med oss gjennom prosessen med å skape en salgsuksess av Konnerud Senter Panorama.

Som utbygger er du avhengig av å ha en forutsigbarhet i forhold til når du med sikkerhet kan starte bygging i et boligprosjekt. Dette ligger ofte på ca 50% forhåndssalg. Dette avhenger litt av hva slags type prosjekt det er snakk om. Derfor er det viktig å gi boligkjøpere muligheten til å forestille seg hvordan boligene og området vil bli på et tidelig stadium. Slik at de får et godt bilde på hvordan livet deres vil bli når de flytter inn i prosjektet. For å få til dette har vi gjort mange grep.

Til Konnerud Senter Panorama har vi laget, markedsplan, logo og profil, navnutviling, 3D visualisering, nettside, SOME og boligvelger til det store utbyggingsprosjektet til Ticon Eiendom.

Bli kjent med boligkjøperne

Et hvert boligprosjekt er derfor en merkevarejobb. Vi ønsker å formidle emosjonelle verdier som kjøperne ønsker å representere. For dette prosjektet startet vi derfor med en god målgruppeanalyse. Hvem er det som kunne tenke seg å flytte inn her, hva er de opptatt av og hvilket forhold har de til Konnerud er spørsmål vi søkte svar på. Dette gjør vi i tett samarbeid med megler og utbygger. Dette har også innvirkning på type og størrelse på leiligheten. Gjennom denne prosessen konkluderte vi med at Konnerud er stedet som mange vil flytte til, men som ingen vil flytte fra. Det var innsikt vi tok med oss videre i arbeidet.

Områdets fordeler

Det var derfor viktig å appellere meget godt til folk som allerede har en tilknytning til området. Enten de som har enebolig og ønsker enklere forhold etter at barna flytter ut, men samtidig ønsker nærhet til natur og idrett.  Samtidig ligger Konnerud Senter Panorama i direkte tilknytning til Konnerud senter, med matbutikker og helse og velvære. Det å kunne gå tørrskodd fra leilighet til butikkene er jo selvfølgelig også forlokkende for en voksen kjøpegruppe. 

Den gode lodge-følelsen

For å få frem kvalitetene til prosjektet, ønsket vi å skape den gode Lodge-følelsen. Følelsen av å være i naturen, på fjellet, men samtidig i et koselig hjemlig miljø, med smørebod i kjelleren. Panorama-navnet gjenspeiler utsikten du får fra etasjene i prospektet. Dette er første gang en slik type boligbygg reises på Konnerud, så da var det på sin plass med et spektakulært navn. Denne følelsen skal komme tydelig frem i både logo, nettside, formuleringer og bildestil.

Viktig visualisering

Andre viktige elementer er visualiseringen av selve bygget og leilighetene. Her produserte vi flotte 3D illustrasjoner for å vise detaljer og utsikt. Vi har også laget vår egen digitale boligvelger slik at interessentene kan trykke seg frem og finne detaljer rundt de forskjellige leilighetene. 

Salget av prosjektet har gått veldig bra. Byggingen er nå godt i gang, med forventet innflytting sommeren 2023!