Kommunikasjonskonsept for Gokstad Akademiet.

Har du hørt om poteten som faktisk kunne målbindes?

Kort vei til nyttig spesialist

Da den nyetablerte fagskolen i Sandefjord hadde fått nye studieretninger – og dermed flere studieplasser for årets opptak – kom de til Allegro for å få hjelp til å fylle disse plassene. 

Utfordringen

Fagskolen etterspurte et langvarig kommunikasjonskonsept samt uttak til årets opptak. De tilbyr ett- og toårige fagskoleutdanninger både på campus og som nettstudier, og de er spesielt opptatte av å ha en praktisk tilnærming samt sikre at studentene får en kort vei ut i arbeidslivet. 

Selv om Gokstad Akademiet er den eneste fagskolen i Sandefjord sentrum, konkurrerer de likevel med de store fagskolene i Oslo og resten av landet. Utfordringen var rett og slett: lav kjennskap til skolen.

Kort vei til nyttig spesialist

Vi begynte arbeidet med en CX-workshop hvor vi definerte de ulike målgruppene i form av personas.  

Gokstad Akademiet gjennomførte en brand sprint for å definerte blant annet mål, delmål og ønsket personlighet – som vi tok med oss inn i det kreative arbeidet. 

Vi landet på kommunikasjonskonseptet "kort vei til nyttig spesialist".

Dramatisering for stoppeffekt

Som utfordrer på markedet mente vi det var viktig å stikke seg ut fra konkurrentene, som stort sett viser et bilde av en student og navnet på studieløpet. Hvordan kunne vi skille oss ut samtidig som vi dramatiserte at man blir en nyttig spesialist på Gokstad Akademiet? 

Jo, med en potet. Fordi en potet kan brukes til mye, men noen ganger trenger man en spesialist. Hos Gokstad Akademiet blir man foredlet, fra rå potet til noe etanes – som de sier i Sandefjord.

Fra potet til …

Fagskolen tilbyr spesialistutdanninger innenfor ulike felter, så vi personifiserte poteter rettet mot de ulike studieretningene som vi lagde annonser av:

 

Bærekraftig entreprenørskap og innovasjon.

Backendprogrammering

Gratis studieplasser

Vestfold og Telemark fylkeskommune finansierer flere studieplasser for høsten 2023 – det fikk denne poteten feire. 

Helsider rettet mot ulike personas

Basert på tidligere og nåværende studenter definerte vi tre ulike personas(semi-fiktive karakterer som representerer en større målgruppe):

  1. Oliver: Han kommer rett ut fra videregående skole og han blir bombadert av ulike muligheter til hva han kan gjøre med livet sitt.
  2. Alexander er en ung voksen som ønsker en formell kompetanse, etter å ha gjort andre ting enn å studere fram til nå.
  3. Tina: hun er voksen, veletablert med familie. Hun har jobbet i butikk fram til nå og ønsker en ny karriere.

 

Vi skreddersydde tre ulike helside-annonser til personasene, basert på deres viktigste drivere og utfordringer. Den fjerde annonsen er rettet mot alle som vurderer nettstudier.

Annonsene leder inn til skreddersydde kampanjesider med enkel konvertering for søk på studiene:

«Som relativt ny fagskole trengte vi et uttrykk som gir god oppmerksomhet og stoppeffekt, og som differensierer oss fra konkurrentene. Allegro utfordret oss ved å komme med et veldig spennende og kreativt forslag, nemlig poteten. Vi er svært fornøyde med resultatene av kampanjen, som har gitt oss både god trafikk og fantastiske søkertall.»

Atle Bjurstedt, rektor og daglig leder ved Gokstad Akademiet.