Bane NOR Eiendom – viktigheten av lokalkunnskap

Navn, grafisk profil og kommunikasjonsplattform til en ny bydel i Drammen.

Bane NOR Eiendom har en visjon om å gi byområder tilbake til lokalbefolkningen. Dette gjør de på steder som tidligere har vært lukket av, som gamle godsterminaler og viktige knutepunkter for logistikk.

Foto: Lund Hagem/At Site/DRMA

Ett av disse områdene er den tidligere godsterminalen mellom Kreftingsgate og Nybyen i Drammen, i forbindelse med at Vestfoldbanen skal flyttes under bakken. I 2026 skal Bane NOR Eiendom utvikle en pulserende bydel der, tilrettelagt for befolkningens ulike livsfaser – mellom grøntområder, nye boliger og næringsbygg. 

 

Man kan skimte godsterminalen i enden av løkka. Foto: Lund Hagem/At Site/DRMA
Man kan skimte godsterminalen i enden av løkka. Foto: Lund Hagem/At Site/DRMA

En urban bydel skapt for mennesker

De har tatt på seg oppgaven med å ikke bare bygge eiendom, men også å forme stedet slik at mennesker kan bevege seg fritt og trives. De legger vekt på å skape møteplasser som gir liv til områdene de utvikler, og som gjør at folk kan oppleve glede og tilhørighet i sitt eget nærmiljø. 

Det skal være et sted man kan tilbringe tiden, sommer som vinter. Foto: Lund Hagem/At Site/DRMA
Det skal være et sted man kan tilbringe tiden, sommer som vinter. Foto: Lund Hagem/At Site/DRMA

Hva skal området hete?

Allegro fikk i oppdrag å etablere et navn for området, med en tilhørende grafisk profil og kommunikasjonsplattform. Det var avgjørende for Bane NOR Eiendom å gi oppdraget til et kommunikasjonsbyrå med sterk, lokal tilknytning for å sikre en vellykket transformasjon av stedet. 

Prosjektet ble definert med en urban profil, hvor fokuset på grønn mobilitet var tydelig. Dette ville vi fremheve i vårt kommunikasjonsarbeid. Gitt områdets historie som ei løkke som grenset til Smithestrøm Gård, sammen med dagens industrielle, men fortsatt klassiske godsterminal, ble navnet Godsløkka til. Dette navnet hedrer fortiden, men symboliserer også ambisjonen om å skape et levende og bærekraftig samlingspunkt i nær fremtid.  

Logoen ble levert i stående, liggende og boksete, med og uten slagordet "rett rundt hjørnet".
Logoen ble levert i stående, liggende og boksete, med og uten slagordet "rett rundt hjørnet".

Rett rundt hjørnet

Området ligger sentralt i Drammen, rett ved jernbane, bussterminal og det relativt nyoppussede Strømsø Torg. Derfra er det en kort gå- eller sykkeltur over den nye bybroen til Bragernes Torg – som byr på enda flere serveringssteder, handel og underholdning. Med andre ord: området blir svært sentralt, med kort vei til alt. Dermed slagordet "rett rundt hjørnet", som viser seg både i tekst og i det grafiske uttrykket. 

Vinkelen på høyre side er gjennomgående i det hele grafiske uttrykket.
Vinkelen på høyre side er gjennomgående i det hele grafiske uttrykket.

Kommunikasjon over tid

Mens Bane NOR Eiendom for tiden bruker området som en henstillingsplass for tog, planlegges det en variert bebyggelse tilpasset befolkningens behov.  

Godsløkka vil bli et grønt knutepunkt, med områder tilrettelagt for sykling og gåing. Kommunikasjonen fokuserer på at alt er "rett rundt hjørnet," og at Godsløkka blir i hjertet av byen. 

Utviklingen av Godsløkka vil skje over flere år. Dette gjenspeiles i kommunikasjonen og fargepaletten – som er i kontinuerlig utvikling og som skifter etter årstider.
Utviklingen av Godsløkka vil skje over flere år. Dette gjenspeiles i kommunikasjonen og fargepaletten – som er i kontinuerlig utvikling og som skifter etter årstider.

«Vi i Bane NOR Eiendom vet at langsiktig byutvikling krever en tydelig og god kommunikasjonsstrategi. I Drammen skal vi bidra med god byutvikling i mange år fremover, og har sammen med Allegro jobbet med den gode historien for å bygge identitet og skape begeistring og engasjement rundt det som skal skje på Godsløkka og Grønlandskvartal.»

Connie Nyhaven, Bane NOR Eiendom