Slik målretter du statusoppdateringer på Facebook

Visste du at du kan styre hvem som ser innleggene dine på Facebook? Ja, dette er mulig på annonser, men også på vanlige statusoppdateringer.

Visste du at du kan styre hvem som ser innleggene dine på Facebook? Ja, dette er mulig på annonser, men bedrifter kan også målrette ordinære statusoppdateringer.

Når du lager et innlegg på Facebook kan du altså velge hvem som skal prioriteres for å se innlegget. Det er to måter å styre dette på og de to metodene fungerer litt ulikt.

Under tekstfeltet for statusoppdateringer kan du klikke på siktet for å angi målretting av innlegget ditt. Du får da opp to alternativer: Målretting mot nyhetsoppdateringen og publikumsbegrensninger.

Målretting mot nyhetsoppdateringen

Målretting mot nyhetsoppdateringen lar deg velge målgruppe basert på sted, språk, alder, kjønn og interesser. De menneskene som følger siden din har ulike andre interesser og vil kunne engasjere seg i enkelte av innleggene dine, og ikke i andre. Målretting av innleggene gjør dermed at en kan styre innleggene mot de som er mest relevante for det innholdet en deler. Venner av de som får innlegget i nyhetsfeeden vil kunne se at vedkommende har engasjert seg i innlegget. På denne måten kan innholdet likevel spres utover målrettingen – altså slik Facebook fungerer.

Publikumsbegrensning

Den andre måten å styre innleggene på er gjennom en publikumsbegrensning. Som navnet tilsier er dette en begrensning for hvem som får se innlegget. Her kan en begrense publikumet basert på alder, kjønn, sted og språk. Kun de som treffer utvalget vil kunne se innlegg med en publikumsbegrensning.

Metodene utelukker ikke hverandre – en kan benytte begge på samme innlegg. Den praktiske forskjellen på dem er altså at målretting mot nyhetsfeed er en måte å øke relevans og engasjement pr innlegg ved at algoritmene prioriterer de brukerne som faller inn i målgruppen du har definert, mens publikumsbegrensning begrenser hvem som får se innlegget. Hvis du for eksempel deler et tilbud som kun er gyldig i en bestemt by, kan det være aktuelt å begrense innlegget til denne byen. Da ivl kun brukere som befinner seg i denne byen kunne se tilbudet.

Dette er funksjonalitet som ligger klart til bruk på din bedrifts Facebookside. Ser du ikke dette siktet under feltet for statusoppdatering, må du aktivere funksjonen under innstillinger, eller ringe oss så hjelper vi deg i gang.