Programmatiske annonsekjøp!

Et av de virkelig store buzz-ordene i 2015 er programmatiske annonsekjøp - eller bare programmatic, som det gjerne kalles. Veldig kort fortalt er det her snakk om automatiserte annonsekjøp.

Bilde av ansatt Redaksjonen

Publisert 02. sep. 2015

Skrevet av Redaksjonen

Et av de virkelig store buzz-ordene i 2015 er programmatiske annonsekjøp – eller bare programmatic, som det gjerne kalles. Veldig kort fortalt er det her snakk om automatiserte annonsekjøp.

Dette må ikke blandes helt med real-time bidding (RTB), selv om begrepene henger noe sammen.

Real-time bidding (RTB)

Real-time bidding beskriver kort og godt en automatisert auksjon som foregår på den tiden det tar å laste en nettside hvor annonser vises. I auksjonen bys det på eksponeringer mot brukeren som laster siden; med utgangspunkt i hvilket nettsted det er, hvem brukeren er, tidspunkt for eksponeringen, m.m. Annonsøren med det høyeste budet vinner og får eksponert annonsen sin.

Annonsebørsene

Hvem er det så som er med på dette? Både Google og Facebook har store nettverk som er tilknyttet programmatiske kjøp, men også Adtech, Adform og Microsoft er sentrale aktører i dette markedet. Disse gruppene eier annonsebørser som inkluderer ulike plasseringer rundt om på internett.

Programmatiske annonsekjøp

Et marked som i mange år har benyttet seg av programmatiske kjøp og salg er markedet for verdipapirer. Prinsippet ved programmatiske annonsekjøp er det samme, men varen som blir kjøpt og solgt er eksponeringer. Dette betyr at du som annonsør kan definere triggere for kjøp og budgivning rundt annonseplasseringer.

La oss si at du har en bedrift. Du ønsker for eksempel å by X kr for en gitt eksponering. I de tilfellene der brukeren som annonsen skal eksponeres for nylig har vært innom nettsiden din så ønsker du å by Y kr, siden du vet at annonsen vil ha høyere relevans for brukeren. Du har da kombinert programmatisk annonsekjøp med retargeting for å nå en målgruppe som har stor verdi for din virksomhet.

Det programmatiske ved kjøpet er at du setter budgivningen til å justere for ulike tilpasninger. I eksempelet hadde jo brukeren tidligere vært på din nettside og var dermed i en liste for retargeting som gjorde at budet ble økt. Du som annonsør hadde bestemt deg for at du skulle by mer i disse tilfellene.

Fra medie til målgruppe

I starten var programmatiske kjøp kun tilgjengelige på restplasseringer, men etter hvert har mediene gjort flere plasseringer tilgjengelige. Men det er enda et stykke å gå og media ser enda ut til å prøve å få det beste ut av to verdener. De kan selge premiumplassene «på gammelmåten», mens de samtidig kan få solgt ut uutnyttede plasseringer gjennom kostnadsbesparende programmatiske kjøp.

For deg som annonsør gjør programmatiske kjøp det lettere å nå riktige målgrupper uten å samtidig betale for å nå mange irrelevante sjeler. Real-time bidding gjør det hele oversiktlig. Du kan styre budsjettet – og med det hele kampanjen – på en helt ny måte. Du har mer kontroll og kan i større grad enn tidligere styre kampanjen etter hvor du ser best resultat. Ekspertene er ikke i tvil om at dette blir den vanligste måten å kjøpe eksponeringer på i fremtiden.

For sluttbrukerne betyr programmatiske annonsekjøp og real-time bidding at de får se flere relevante annonsebudskap og færre annonsebudskap som ikke oppleves som relevante. Du som annonsør kan komme unna med mindre skrikende budskap, da du allerede ved kjøpet av plasseringen vet at du treffer riktig målgruppe.

Systemet innebærer at fokus i mindre grad ligger på nøyaktig hvor annonsene skal vises, og i større grad på hvem som skal se dem. Dette fører til økt opplevd kvalitet for brukeren og bedre lønnsomhet for annonsøren.

Er du interessert i å vite mer om programmatiske annonsekjøp?  Ta kontakt så ser vi hvordan dette kan være nyttig for deg og din virksomhet.