Matchmaking mer målrettet

Google Customer Match har av enkelte blitt omtalt som den viktigste oppdateringen av Google Adwords noensinne. Hva er Google Customer Match, hva innebærer det og ikke minst; på hvilken måte kan DU dra nytte av det?

Google Customer Match har av enkelte blitt omtalt som den viktigste oppdateringen av Google Adwords noensinne. Hva er Google Customer Match, hva innebærer det og ikke minst; på hvilken måte kan DU dra nytte av det?

Google Customer Match lar deg importere en liste med e-postadresser til Googles annonseplattform, Adwords. La oss si at dette er listen over dine kunder, eller alle de som mottar nyhetsbrevene dine, og som du ønsker skal handle hos deg. Du kan la listen, eller listene, danne utgangspunkt for hvem som skal se annonsene dine i Google Søk, YouTube eller Gmail.

Rett på – med kreddersydde budskap

Listen med e-postadresser utgjør brukere som spesifikt har bedt om å få oppdateringer fra deg, eller som allerede har handlet hos deg. Det er altså en høyst relevant målgruppe for din bedrift. Med Google Customer Match kan du komme nærmere denne gruppen, ved å skreddersy budskapene i større grad enn hva en kan mot en bredere målgruppe.

Customer Match kan brukes både på Søk, YouTube og Gmail

Det vil si at i Søk kan du være synlig på enkelte søkeord, kun for den gruppen du har definert gjennom dine e-postlister.
Det kan dreie seg om søkeord som for en bredere målgruppe blir for lite relevante til å gi mening, men som for din kundegruppe kan generere mersalg.
Du kan engasjere medlemmer av kundeklubben med egne videoer, tilpasset denne gruppen, på YouTube.

Enklere å ekskludere

Du kan også benytte denne funksjonaliteten negativt. Dvs. du kan bruke en slik målgruppe, definert av e-postlister, som et ekskluderende element – og på den måten si at alle skal se en gitt annonse, med unntak av de som er i e-postlisten din. Det kan f.eks. dreie seg om et introduksjontilbud – som uansett vil være irrelevant for dem som allerede kjenner deg og dine produkter.

Nå flere i målgruppen

OK, sier du kanskje nå. Så flott, men dette blir jo ikke aktuelt med mindre jeg har store volumer. Vel, det blir dét, for du kan lage såkalte like publikum. Like publikum er rett og slett personer som med sin demografi, interesser og adferd ligner på de som er i ditt utvalg. Med denne funksjonen kan du med noen få tastevalg utvide den svært spissede målgruppen din, til f.eks. dobbel størrelse. Brukerne vil fortsatt være relevante, men de kjenner deg ikke.

Den samme funksjonaliteten har i prinsippet allerede eksistert en stund på Facebook, men da med langt mer begrenset annonseflate. Vi kan vise deg hvordan disse nye mulighetene kan gi effekt for din bedrift – ta en prat med våre digitale rådgivere.