Krisetilpasset nettside med et tastetrykk!

Når plutselige alvorlige hendelser inntreffer, må bedrifter kommunisere på en helt annen måte enn tidligere. Riktig budskap til riktig mottaker i rett kanal har aldri vært viktigere.

Noah er en av kundene våre som lenge har hatt en beredskapsside klar, for å håndtere akutte eventualiteter.

Allegro tilbyr bedrifter som allerede har publiseringsplattformen WordPress en nettløsning for krise og beredskap. Vi har utviklet en egen plugin som kan integreres med eksisterende nettsted, slik at hele siden enkelt kan settes i beredskapsmodus.

Kom raskt i beredskapsmodus

Innholdet på beredskapssiden kan gjøres klart på forhånd. Her kan det ligge en kort generell tekst om at selskapet er i beredskap, og hvem henvendelser skal rettes til. Når bedriften har behov for å gå i beredskapsmodus kan dette dermed gjøres med et tastetrykk. Ved krise har bedriften gjerne en rekke oppgaver som skal håndteres raskt. Det er derfor en trygghet å vite at nettstedet er forberedt for en slik situasjonen.

Ta samfunnsansvar og bygg omdømme

All informasjon som omhandler krisen blir samlet på et sted, og det blir enklere for både kunder, samarbeidspartner og egne ansatte å holde seg orientert. Slik kan bedrifter fremstå mer profesjonell, ta sin del av samfunnsansvaret og ikke minst bygge omdømme.

Snakk med våre spesialister om omdømme - og merkevarebygging

Beredskapssiden bør typisk inneholde:  

  • Spesialtilpasset forside med hovedbudskap
  • Faktabokser med viktig informasjon
  • Liste over kontaktpersoner og nøkkelpersoner
  • Nyhetsfeed for løpende oppdateringer av situasjonen
  • Kobling til egne nyheter eller til sider for medieovervåkning
  • Tilpasset navigasjon
  • Tilpasset styling etter bedriftens profilfarger
  • Tidsstyring for aktivering/deaktivering av beredskapsmodus 

Snakk med oss om hvordan vi kan sette opp en beredskapsside for din bedrift