Innholdsstrategi

Veien til en god innholdsstrategi

Et godt utgangspunkt for å jobbe med innhold er å lage en plan. Planen skal fungere som et strategisk verktøy for alle som jobber med innhold i din virksomhet. Allegro hjelper deg på veien med en god innholdsstrategi

Godt budskapsarbeid er et av de viktigste fokusområdene i en innholdsstrategi.
Bilde av ansatt Ida Midtgaard

Publisert 07. okt. 2019

Skrevet av Ida Midtgaard

rådgiver

Situasjons-, konkurrent- og innsiktssanalyse

Hvordan står det til med dagens innholdsarbeid? Få oversikt over hvilket innhold som produseres i dag, og effekten av dette arbeidet. Hvordan ser markedet eller omverdenen ut, hva slags tiltak gjør konkurrentene og hvordan vil dette påvirke deres arbeid med innhold til egne kanaler? Sett gjerne opp en SWOT-analyse og få oversikt over styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Målgrupper

Innsikt i målgruppene er sentralt i det strategiske arbeidet med innholdsmarkedsføring. Målgruppene er de pesonene eller gruppene du du ønsker å få en tettere relasjon til, og som du håper vil oppsøke deg fordi du kan dekke et behov de har. Ha et bevisst forhold til hva som skiller mottakere, målgrupper og interessenter. Sett opp en sjekkliste som viser hvor mye du vet om målgruppen, eller lag en dybdeprofil i form av personas:  

 • Definèr 3-4 personas
 • Lag en konseptuell beskrivelse av personen
 • Definere målgruppens viktigste triggere 

Søkeordsanalyse

Å gjøre en søkeordsanalyse av ditt nettsted og dine digitale kanaler er essensielt. Allegro bruker ulike verktøy som for eksempel Google Search Console eller Moz. Hensikten med analysen er å få oversikt over hva dine målgrupper søker på i Google, som er relevant for det du kan tilby av produkter og tjenester. Hvis du for eksempel selger benkeplater i stein bør du får oversikt over hva målgruppene søker på når de skal kjøpe ny benkeplate. Videre bør du jobbe systematisk med å koble resultatene fra søkeordsanalysen opp mot dine produkter og tjenester.

Definèr riktige og målbare mål  

Sett opp realistiske mål som gjør det mulig å måle effekten av et tiltak. Målbare mål gir målbare resultater. Her er eksempel på noen mål og delmål. Hva er riktig for deg og din virksomhet?   

ØKE KJENNSKAP

 • Top of mind
 • Uhjulpen kjennskap
 • Hjulpen kjennskap
 • Øke synlighet

ØKE KUNNSKAP

 • Øke synlighet
 • Være en inspirasjonskilde 
 • Bli en naturlig del av planlegging (reise, oppussing, hus og hjem etc.)  
 • Øke kunnskap og ta posisjonen som en spesialist
 • Være en problemløser i kundens liv

ØKE PREFERANSE

 • Tiltrekke flere potensielle kunder
 • Identifisere behovene til potensielle kunder
 • Bygge tillit og tettere forbindelse med kunden

Den digitale kundereise

«Den digitale kundereisen» er en metode som brukes for å forstå kundens interaksjon eller relasjon til en tjeneste. Det handler om kundens opplevelse av en tjeneste eller et produkt fra begynnelsen til slutt. Det kan for eksempel være opplevelsen av en reise fra bestilling av billett til ankomst på hotellet, eller fra man tenker at man ønsker seg en ny veske til man får den i postkassen hjemme. Metoden er et verktøy for å få innsikt i målgruppen. Tegn opp en skisse som viser dine kunders reise. Kartlegg berøringspunktene hvor kunden har en opplevelse av dine tjenester eller produkter.  

Budskap og historiefortelling

Godt budskapsarbeid er et av de viktigste fokusområdene i en innholdsstrategi. Ta utgangspunkt i målgruppens viktigste drivere. Hvilke tema kan du sortere disse i? Definer noen hovedbudskap som formidler kjernen i det du vil meddele. Kjernebudskapet skal være lett og raskt å oppfatte, og bør komme tydelig frem på aktuelle kommunikasjonsflater.

Stil og tone 

Innholdet du skal skrive må lades med de assosiasjoner du ønsker at mottaker skal oppfatte. Definer hvilken «stemme» som representerer din virksomhet. Ta utgangspunkt i virksomhetens verdier. Hvordan vil du karakterisere merkevarens stil, tone eller «stemme»? Bruker dere for eksempel et formelt språk, mange adjektiver eller passer det med emoijis og utropstegn?

Kontakt en av våre dyktige rådgivere om du ønsker vite mer om hvordan Allegro kan bistå deg i arbeide med innholdsstrategi.