Få kontroll på neste års markedsarbeid!

To viktige faktorer for at din bedrift skal bli enda mer lønnsom, er å lage en gjennomarbeidet markedsplan og et markedsbudsjett. Her gir vi deg noen nyttige tips til hvordan du best kan lykkes med denne jobben:

Bilde av ansatt Redaksjonen

Publisert 10. nov. 2017

Skrevet av Redaksjonen

Ulike bedrifter har ulike mål og behov. Det handler om å skille seg ut i jungelen av budskap, og finne nye og spennende måter å nå målgruppen på. Alle våre rådgivere har vært på den andre siden av bordet og jobbet med planer og budsjetter. Her gir vi deg noen nyttige tips til hvordan du best jobber med markedsplan og markedsbudsjett:

 • En markedsplan bør ha tydelige mål. Skal du skape kjennskap, kunnskap eller preferanse? Å bygge bedriftens omdømme er svært tids- og ressurskrevende og krever strategisk planlegging.
 • Markedsbudsjettet regnes ofte i prosent av salgsinntektene. Et markedsbudsjett på 2-10 prosent er vanlig i mange bedrifter. Innen retail og legemiddelbransjen har man budsjetter på rundt 20% (markedsheltene.no).
 • Om lag halvparten av markedsbudsjettet bør gå til salgsutløsende aktiviteter, og resten til merkevarebyggende tiltak. I tillegg må du sette av interne ressurser, og vurdere hvilke oppgaver dere trenger hjelp til fra et byrå.
 • Få oversikt over alle målgruppene ved å sette opp et interessekart. Hvilke av disse ønsker du å nå og hva kjennetegner deres medievaner? Alle vet nok at færre leser trykte aviser. Det betyr ar vi tilegner oss nyheter på andre måter. Flere leser nyheter på nett og flere bruker mobilen til internett. Andelen TV-seere har sunket fordi vi ser på TV på nye måter. Sosiale medier har fremdeles stor framgang og er i kontinuerlig utvikling. Mediebildet forandrer seg hele tiden – det bør også medieplanen gjøre.
 • Kartlegg hvilke kanaler som egner seg best for din målgruppe. Her bruker du innsikten du har fra målgruppearbeidet og medievaner. Det er smart å ha en god balanse mellom egne, betalte og fortjente medier. Sørg for at merkevaren din får kontinuitet.
 • Sørg for å ha et godt kommunikasjonskonsept i bunnen og bygg all kommunikasjon rundt dette. Et konsept kan gjerne leve i flere år. Sørg også for et helhetlig visuelt uttrykk. Dette skaper gjenkjennelse og er med på å øke kjennskapen til din merkevare.
 • Lag en aktivitetsplan som viser hvilke kanaler du skal være til stede i, hvem du ønsker å nå til hvilken tid og med hvilket budskap.

Markedsplan

 • Hvordan er situasjonen i markedet?
 • Gjennomfør en SWOT-analyse og vurder styrker, svakheter, muligheter og trusler.
 • Hvem ønsker du å nå og hva kjennetegner denne målgruppen?
 • Mål: Hva ønsker du å oppnå, på lang sikt og kort sikt?
 • Hva er deres hovedbudskap?
 • Hvilke aktiviteter passer for dere? Annonsering, PR, spons, event, messer, DM, eget nettsted, søkeoptimalisering, sosiale medier etc.
 • Mål alt du gjør!

Markedsbudsjett

 • Fordel kostnadene ut over de ulike aktivitetene du ønsker å gå for. Velg kvalitet fremfor kvantitet.
 • Sørg for god nok frekvens i mediene, så du er sikker på å nå frem til målgruppen.
 • Om lag halvparten av markedsbudsjettet bør gå til salgsutløsende aktiviteter, og resten til merkevarebyggende tiltak.
 • Inkluder også interne ressurser og byråoppgaver.
 • Ha god oversikt over de månedlige kostnadene, og realloker budsjettet underveis dersom aktiviteten ikke fungerer som forventet.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang! Vi starter gjerne med en felles workshop og tilpasser prosessen etter deres behov.