Allegro rigget for krisetiltak

En ny hverdag krever hurtig omstilling, både for oss og kundene våre. Med majoriteten av våre ansatte på hjemmekontor, er vi nå rigget for krisetid. Allegro vil fortsatt være 100% operative og tilgjengelige – bare på en litt annen måte enn før. Du kan si at det er business as (un)usual her i Allegro.

Hjemmekontor á la Allegro

Vi opprettholder kommunikasjonsflyten

På tross av omstendighetene fortsetter vi å fokusere på tydelig kommunikasjon og en åpen dialog. Allegro benytter daglig ulike digitale kanaler for å opprettholde informasjons- og kommunikasjonsflyten mellom både ansatte og kunder. Kanskje dette kan inspirere noen flere der ute til å øke bruken av digitale kanaler i denne perioden? Vi har god erfaring med disse:

  • Slack: Denne chattekanalen har lenge vært i bruk her i Allegro. Her utveksler vi raske beskjeder, diskuterer kampanjer – og sender hverandre store mengder memes for å gjøre opp for den manglende småpraten rundt kaffemaskinen.
  • Microsoft Teams: Møter, med både nye og eksisterende kunder, blir satt opp på Teams. Her kan vi sitte ansikt-til-ansikt og diskutere tiltak og prosjekter uten å ta unødvendige smitterisikoer. Kunder vil også kunne nå våre rådgivere via telefon og epost.
  • Discord: Det er ikke lenger bare gamerne hos Allegro som bruker denne VoIP-kanalen. Selv om den er et relativt nytt tillegg til det obligatoriske kommunikasjons-arsenalet vårt, er det en fin løsning for å opprettholde den mer uformelle praten mellom kollegaer. Det er her vi stiller på jobb hver morgen og logger ut når arbeidsdagen er over.

Hvordan ser fremtiden ut?

Tingenes tilstand er kritisk, men vi i Allegro velger å se på oss selv som litt heldige. Vi har en jobb hvor vi kan organisere oss raskt og ta samfunnsansvar. Det krever ikke stort å bli med på denne dugnaden, for vi kan levere så lenge vi har Wi-Fi.

Det skal likevel sies at vi også er utsatte. Allegro er i en bransje som påvirkes raskt når verdensøkonomien vakler. Vi er takknemlige ovenfor kundene som har tatt kontakt med oss den siste uken – selv om det nå er krisekommunikasjon de ønsker, i stedet for spennende og innovative prosjekter. Alt til sin tid.

Ta vare på hverandre

De endelige konsekvensene av Covid-19 er umulig å forutse, men at det vil ha en stor innvirkning på samfunn, helse og økonomi er det ingen tvil om. I disse krisetider er det noen viktige ting vi må huske på:

  • Vi må ikke bidra til å spre falsk informasjon
  • Vi må passe litt ekstra på de som ikke tåler like mye som oss
  • Vi må ta vare på oss selv og de rundt oss

Vi i Allegro handler basert på den informasjonen som er tilgjengelig, og vi tilstreber å gjøre det som er best for både kunder og ansatte i denne omstillingsprosessen.
Ta kontakt med oss i våre digitale kanaler hvis du trenger vår hjelp eller har spørsmål.