Allegro er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Miljøfyrtårn er Norges ledende sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Allegro er Miljøfyrtårn-sertifisert
Allegro er Miljøfyrtårn-sertifisert

Gjennom sertifiseringsprosessen har vi i Allegro jobbet konkret med bærekraft og tiltak innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Og da vi i september mottok sertifiseringsbeviset, fikk vi storfint besøk av Sandefjords ordfører.

Et mer miljøvennlig næringsliv

– Sertifiseringsverktøyet skal bidra til å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften, forteller ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Allegro er miljøfyrtårn-sertifisert

Økonomi- og administrasjonssjef Hanne Mari Thorsen, ordfører Bjørn Ole Gleditsch og administrerende direktør Pia Gundersen viser stolt fram sertifiseringsbeviset.  

 

Å få sandefjordsbedrifter til å sertifisere seg er noe ordføreren er opptatt av. Derfor prioriterer han å besøke alle som er blitt sertifisert, for å vise hvor mye det betyr for kommunen at de velger å gjennomgå denne omfattende prosessen. 

– Kommunen har selv gjort mange miljøtiltak, og fortsetter med stadig flere, men vi kan ikke gjøre det alene. Derfor er vi takknemlig for at bedrifter som Allegro er med på laget, og ønsker å bidra til et mer miljøvennlig næringsliv i byen vår, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.  

Grunn til feiring 

Pia Gundersen, administrerende direktør i Allegro, synes det er fint å bli gjort stas på i forbindelse med utdelingen av sertifiseringsbeviset.  

– Vi er stolte av sertifiseringen, og har jobbet med dette lenge. For vår del var det fint å gå gjennom rutiner, bevisstgjøre og sette miljøarbeidet i fokus og system. Så er det jo ekstra stas og hyggelig å feire sammen med ordføreren og med kake, sier Pia. 

Et løfte til både kunder og ansatte

Som Miljøfyrtårnbedrift har vi forpliktet oss til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre vårt miljøavtrykk, redusere klimagassutslippene og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Gjennom sertifiseringen har vi satt miljøarbeidet vårt i system og fått et smart verktøy som bidrar til bedre miljøledelse internt. Det gjør at vi vil spare ressurser gjennom blant annet avfallsreduksjon og lavere energiforbruk. Slik bidrar sertifiseringen også til en mer lønnsom drift, gjennom lavere driftskostnader i hverdagen.   

Trivelig og trygg arbeidsplass

For oss handler miljøbegrepet om mer enn bare miljø og klima – innunder dette inkluderer vi også et godt arbeidsmiljø. En trygg og god arbeidsplass bidrar til å øke produktivitet og effektivitet, og ikke minst motivere ansatte.

Derfor prioriterer vi kulturopplevelser på jobben, blant annet gjennom Applaus, kulturprogrammet for bedrifter i Vestfold og Telemark. Å dele slike opplevelser med kolleger styrker fellesskapsfølelsen på arbeidsplassen, og gjør at man blir bedre kjent med hverandre. På kontoret har vi hatt intimkonserter med tallentfulle artister som Tora Dahle Aagård, Emil og Didrik Solli-Tangen, Frida Ånnevik og Lars Lillo Stenberg.

Vi har også stort fokus på sikkerhet ­– og har derfor gjennomført  4-timers livreddende førstehjelpskurs holdt av Norsk Førstehjelps Undervisning. Kurset inkluderte hjertestarterkurs og ble holdt av ambulansepersonell.